FacebookTwitterLinkedIn

Zásady užívání stránek

Informace obsažené na těchto internetových stránkách jsou určeny pouze k všeobecnému informačnímu užití. Údaje jsou poskytovány www.pcrisk.cz a i když usilujeme o to, aby byly vždy správné a aktuální, nedáváme tímto žádnou záruku jakéhokoliv druhu, ať výslovnou nebo odvozenou, o úplnosti, přesnosti, důvěryhodnosti, vhodnosti a dostupnosti internetových stránek, nebo o údajích, produktech, službách nebo grafických prvcích na nich obsažených. Jakýkoliv spoleh na předmětné údaje je tedy činěn výhradně na Vaše nebezpečí a zodpovědnost.

V žádném případě neneseme zodpovědnost za způsobenou škodu nebo ztrátu, a to včetně škod a ztrát nepřímých nebo následných,nebo jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jakékoli ztráty dat nebo zisků vzniklých z, nebo v souvislosti s používáním této internetové stránky.

Prostřednictvím této stránka Vám umožníme přístup k dalším internetovým stránkám, které nejsou kontrolovány www.pcrisk.cz. Nemůžeme tudíž kontrolovat povahu, obsah a dostupnost těchto stránek. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu nelze vnímat jako doporučování nebo schvalování názorů jimi vyjadřovaných.

Usilujeme o bezproblémový chod našich internetových stránek. www.pcrisk.cz nicméně nenese žádnou zodpovědnost za případnou dočasnou nedostupnost internetových stránek, způsobenou technickými problémy, jež nejsme s to ovlivnit.

Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware