FacebookTwitterLinkedIn

Podmínky užití

www.PCrisk.cz smluvní podmínky užití internetových stránek.

Vítejte na naší internetové stránce. V případě, že se rozhodnete pokračovat v prohlížení a užívání této internetové stránky, souhlasíte s dodržováním a vázanosti následujících smluvních podmínek užití, které spolu se zásadami ochrany osobních údajů utváří vztah www.PCrisk.cz s Vámi, co se týká této internetové stránky. V případě, že s jakoukoliv částí těchto smluvních podmínek nesouhlasíte, naší internetovou stránku, prosím, nepoužívejte.

Pojem ‘www.PCrisk.cz’ nebo ‘my’ nebo ‘naše’ se vztahuje k vlastníkovi internetových stránek. Pojem ‘Vy’ se vztahuje k uživateli nebo prohlížiteli naší internetové stránky.

Zpřístupnění přidružených produktů:

Můžeme být spjati s kterýmkoliv produktem, doporučovaným na naší internetové stránce. Některé z antivirových a anti-spywarových programů doporučovaných na našich internetových stránkách jsou placené. V souvislosti s doporučováním vybraných antivirových a anti-spywarových programů nám může být v případě jejich vystavení poskytnuta provize za zprostředkování a v případě jejich koupě provize za zakoupení.

Přidružení k antivirovým společnostem: Kaspersky (Kaspersky Internet Security), BitDefender (Bitdefender Internet Security), Avast (Avast Internet Security).

Přidružení k anti-spywarovým a anti-malwarovým společnostem: Malwarebytes (Malwarebytes Antimalware), PCTools (Spyware Doctor), iS3 (STOPzilla), Enigma software (SpyHunter), SUPERAntiSpyware (SUPERAntiSpyware), SurfRight B.V. (Hitman Pro).

Produkty doporučované na našich internetových stránkách jsou řádnými antivirovými a anti-spywarovými programy. V případě doporučování produktu jej vždy testujeme a doporučujeme pouze tudíž ty produkty, o nichž věříme, že mohou našim návštěvníkům skutečně pomoci. Peníze hlavním kritériem pro volbu nebo doporučování těchto produktů nejsou. Jsme nezávislými vlastníky a názory zde uvedené jsou našimi vlastními. Nemáte žádnou povinnost kupovat jakýkoliv software uvedený v seznamu na našich internetových stránkách.

Používání této internetové stránky podléhá následujícím podmínkám užití:

Obsah těchto internetových stránek je určeny pouze k všeobecnému informačnímu užití a může být kdykoliv bez předchozího upozornění měněn.

My ani žádná třetí strana neposkytujeme záruku za přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost informací a údajů nalézajících se nebo nabízených na těchto internetových stránkách k využití. Berete tímto na vědomí, že takovéto informace a údaje mohou být nepřesné nebo chybné a tímto se výslovně v nejširším možném, zákonem dovoleném, rozsahu vzdáváme odpovědnosti za škody a ztráty těmito chybami nebo nepřesnostmi způsobené.

Jakékoliv užití informací nebo údajů je činěno výhradně na Vaší vlastní odpovědnost a my za ně tudíž odpovědnost neneseme. Je na Vaší odpovědnost, ujistit se, že produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto internetových stránek odpovídají Vašim požadavkům.

Tyto internetové stránky obsahují námi vlastněný a licencovaný obsah. Tento materiál zahrnuje zejména design, rozvržení, vzhled a grafiku. Reprodukce jiné než v souladu s autorským právem, které je součástí těchto smluvních podmínek, jsou zakázány.

Veškeré ochranné známky vyobrazené na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví nebo licenci provozovatele, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Neoprávněné užívání těchto internetových stránek může vést k žalobě na náhradu škody a / nebo může být považováno za trestný čin. Příležitostně mohou tyto internetové stránky obsahovat též odkazy na jiné internetové stránky. Předmětné odkazy jsou poskytovány pro Vaše pohodlí za účelem poskytnutí dodatečných informací. Tyto odkazy neznamenají náš souhlas s odkazovaným materiálem internetové stránky (stránek). Za obsah odkazované internetové stránky (stránek) neneseme žádnou odpovědnost.

Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware