Příručky pro odstranění virů a spyware, návody na odinstalování

PriceLess reklamy

Návod na odstranění PriceLess reklam

Co je to PriceLess?

PriceLess je škodlivé prohlížečové rozšíření slibující ušetření času i peněz, a to díky zobrazování speciálních slevových nabídek, kupónů, informacích o výprodejích apod. Jakkoliv se tato funkce může zdát užitečná, ve skutečnost je třeba PriceLess třeba považovat za malware nebo virus, a to s ohledem na používanou klamavou techniku pro jeho šíření, díky níž dochází k instalaci doplňku do internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) bez nutného souhlasu uživatele. Prohlížečové rozšíření se do systému dostane tak, že jej uživatel nevědomky instaluje při stahování nebo instalaci softwaru z internetu z některé z webových stránek nabízejících freewarové stahování.

   
Přesměrování na MyStartSearch.com

Jak odstranit přesměrování prohlížeče na mystartsearch.com?

Co je to mystartsearch.com?

Mystartsearch.com je oblíbená internetová stránka, kterou lze použít např. i jako výchozí stránku Vašeho prohlížeče. Mystartsearch.com je přitom důvěryhodná internetová stránka, která přímé ohrožení viry nebo malwarem nepředstavuje, nicméně její tvůrci pro zvýšení její návštěvnosti bohužel používají klamavé techniky. Běžně tak dochází k přesměrování na stránky mystartsearch.com v důsledku instalování různých doplňků, panelů nástrojů a rozšíření do internetových prohlížečů. Prohlížečové doplňky, které přesměrování na předmětné stránky zpravidla způsobují se přitom šíří zejména díky staženému softwaru z internetových stránek nabízejících bezplatné stahování, a to pomocí tzv. svazování. Jedná se o postup, kdy spolu s instalací hlavního staženého produktu dochází též k instalaci malé nenápadné vedlejší aplikace, která má za úkol svým tvůrcům přinést zisk. V této souvislosti se proto vyplatí být náležitě obezřetný zejména při instalaci bezplatně poskytovaných programů a vždy zásadně odmítat jakoukoliv instalaci nabízených prohlížečových doplňků, změn nastavení domovské stránky, výchozího vyhledávače apod.

   
Prohlížečový přesměrovávač Client Connect Ltd

Návod na odstranění adwaru Client Connect ltd.

Co je Client Connect Ltd.?

Client Connect Ltd. je společnost zodpovědná za výrobu a šíření prohlížečového přesměrovávače, který přesměrovává uživatele na stránky hxxp://www.trovi.com website. Tento prohlížečový přesměrovávač napadá internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) prostřednictvím bezplatného stahování softwaru, a to zejména díky klamavé marketingové strategii, zvané bundling neboli svazování, v jejímž důsledku dochází k instalaci produktu bez vědomého souhlasu uživatele. Přesměrovávač Client Connect Ltd. tak napadá počítače zejména přes bezplatné stahování freewaru (například při instalaci aplikací "Manuals Search" nebo "Install Converter") či při instalaci komunitních panelů nástrojů (zejména stažených ze stránek hxxp://ourtoolbar.com). Po úspěšné infiltraci následně přesměrovávač změní nastavení domovské stránky a výchozího vyhledávače na stránky hxxp://www.trovi.com. Při provádění našeho průzkumu tyto stránky přesměrovávaly na Bing, tj. legitimní prohlížeč, nicméně tvůrci programu mohou toto přesměrování snadno změnit a odkazovat tak na jiné škodlivé internetové stránky.

   
Přesměrování 22find.com

22find.com - jak tento prohlížečový přesměrovávač odstranit?

Co je 22find.com?

Internetová stránka 22find.com je stránka s vyhledávacím panelem a několika odkazy na oblíbené stránky jako například Facebook, Gmail, Twitter, apod. Vyhledávací panel v rámci 22find.com využívá upraveného vyhledávače Yahoo, díky čemuž se zobrazují legitimní výsledky vyhledávání. Samy o sobě jsou tyto internetové stránky v pořádku, nicméně pro jejich propagaci a šíření využívají jejich tvůrci klamavých způsobů, v důsledku čehož mnozí uživatelé mohou registovat právě nevyžádané prohlížečové přesměrovávání. Přesměrování na 22find.com je tak důsledkem nepozorné instalace bezplatného softwaru, stahovaného z internetu, resp. instalací nevyžádaného prohlížečového rozšíření, které se s freewarem samo instaluje. Tento nevyžádaný prohlížečový doplněk je zván 22find a instaluje se na prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome.

   
Prohlížečový přesměrovávač start.qone8.com

Virus Qone8 - jak odstranit přesměrování prohlížeče na start.qone8.com?

Co je start.qone8.com?

Internetová stránka Qone8.com je propagována především na základě bezplatného stahování softwaru. Internetoví uživatelé, kteří jsou na ní odkazováni ji často označují za prohlížečový přesměrovávač nebo Qone8 virus. Tyto negativní asociace pramení z toho, že ke změnám v nastavení prohlížeče, které přesměrování způsobují, dochází v drtivé většině případu bez vědomého souhlasu uživatele. Qone8.com je sice podobné plnohodnotným vyhledávačům jako jsou např. Google, Yahoo nebo Bing, pro běžné denní prohlížení internetu se však tyto stránky nedoporučují. Důvodem je skutečnost, že jsou zde zobrazovány sponzorované výsledky vyhledávání a reklama, jež mohou v konečném důsledku vést až v vážnému ohrožení soukromí a bezpečnosti počítače. Technicky vzato sice Qone8.com virus není, nicméně předmětné prohlížečové přesměrování na zmiňované internetové stránky může s eventuálními počítačovými hrozbami v užší míře souviset.

   
Virus key-find.com

Návod na odstranění viru key-find.com

Co je key-find.com?

Key-find.com virus označuje potenciálně nevyžádanou aplikaci, která mění nastavení internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox), a to konkrétně jejich domovské stránky a výchozího vyhledávače na key-find.com. Tento prohlížečový přesměrovávač je šířen prostřednictvím klamavé marketingové strategie zvané bundling (svazování), díky níž nejčastěji při instalaci bezplatně stahovaného softwaru z internetu a jeho následné instalaci do počítače dojde též k instalaci skrytého doplňku prohlížeče, a to bez vědomého souhlasu uživatele. Poslední průzkumy ukázaly, že nastavení prohlížečů měnící adware je šířen též zejména díky falešným stahováním, jako jsou např. aktualizace prohlížečů, Java  a Flash přehrávačů apod.). Předmětný prohlížečový přesměrovávač je přitom obzvláště škodlivý s ohledem na skutečnost, že při jeho instalaci dochází též k instalaci tzv. pomocného objekttu "Wsys Control", jež znemožňuje uživateli zpětnou změnu preferovaných původních nastavení a kromě toho též mění cíle zástupců jednotlicých internetových prohlížečů.

   
Virus istart.webssearches.com

Návod na odstranění viru istart.webssearches.com

Co je istart.webssearches.com?

Istart.webssearches.com je prohlížečový přesměrovávač od EMG Technology Limited. Tento prohlížečový doplněk je přitom nutné označit jako adware nebo potenciálně nevyžádanou aplikaci. Vývojáři předmětné aplikace pro její šíření používají klamavé marketingové strategie zvané bundling (neboli svazování), díky níž dojde k instalaci přesměrovávače do počítače bez vědomého souhlasu uživatele při stahování a následné instalaci freewarových programů z internetu. Po úspěšném proniknutí do systému tento adware změní nastavení internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox), a to konkrétně uživatelské domovské stránky, výchozího vyhledávače a výchozí záložky na stránky istart.webssearches.com. Počítačoví uživatelé by měli vědět, že prohlížečový přesměrovávač způsobuje nejen přesměrovávání samotné, ale nadto též sleduje a zaznamenává uživatelskou aktivitu na internetu, tzb. sleduje např. IP adresy, druh prohlížeče, internetového poskytovatele (ISP), cookies soubory, zadané vyhledávané výrazy a navštávené stránky. Přítomnost takéhoto programu tak může vést například až ke kráděži osobnosti.

   
Virus isearch.zoo.com

Návod na odstranění viru isearch.zoo.com

Co je isearch.zoo.com?

Panel nástrojů Zoo toolbar je pohlížečové rozšíření od InfoSpace LLC. Jedná se o prohlížečový přesměrovávač, který napadá intenetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) prostřednictvím klamavé marketingové strategie zvané svazování (bundling) Nejčastěji si uživatelé nainstalují adware isearch.zoo.com bez vědomého souhlasu při instalování bezplatného softwaru, staženého z internetu. Po úspěšném proniknutí tento nastavení měnící adware modifikuje domovskou stránku a výchozí vyhledávač prohlížeče na isearch.zoo.com. Předmětný prohlížečový přesměrovávač sice po technické stránce sám o sobě virus nebo malware není, avšak jeho přesměrování může v konečném důsledku k malwarovým infekcím (např. kliknutím na odkazy či reklamu třetích stran) snadno vést.

   
Right Coupon reklamy

Návod na odstranění Right coupon reklam

Co je Right Coupon?

Right Coupon je prohlížečové rozšíření od společnosti se jménem RightCoupon Ltd. předmětný plugin slibuje ušetření času a peněz uživatele tím, že při online nakupování bude zobrazovat výhodné akce, akční kupóny a slevové nabídky. Je kompatibilní s Internet Explorerem, Google Chrome a Mozillou Firefox. Jakkoliv se funkce Right Coupon může zdát legitimní, ve skutečnosti je třeba na základě uživatelských skutečností tento produkt hodnotit jako adware nebo potenciálně nevyžádanou aplikaci. Nejčastěji se toiž tento plugin dostane do počítače bez vědomého souhlasu uživatele v důsledku stahování bezplatného softwaru. Tvůrci předmětného add-onu totiž pro jeho šíření používají klamavé marketingové strategie zvané bundling (svazování), jejíž princip spočívá v tom, že instaláto staženého softwaru dostatečně neupozorní na instalaci doprovodného programu (doplňku), tj. tato nadbytečná aplikace je následně instalována do systému spolu s hlavním instalovaným programem.

   
Reklamy Video Player

Návod na odstranění reklam od Video Player

Co je Video Player?

Reklamy "Ads by Video Player" jsou způsobovány potenciálně nevyžádanou aplikací zvanou "video player." Jedná se o prohlížečový doplněk od společnosti Revizer Ltd, kompatibilní s Internet Explorerem, Google Chrome a Mozillou Firefox. Při provádění našeho šetření tento adware napadal internetové prohlížeče prostřednictvím bezplatného stahování softwaru z internetu. Počítačoví uživatelé, kteří si nainstalovali do počítače předmětnou aplikaci bez vědomého souhlasu se nejčastěji staly oběťmi klamavých stahovacích klientů. Dalším způsobem šíření předmětného pluginu jsou falešná stahování, jako jsou např. Java aktualizace, updaty prohlížečů apod. Internetoví uživatelé by v této souvilosti měli zejména vědět, že většina bezplatného stahování z internetu probíhá právě přes stahovací klienty - malé programy, jež nabízí kromě samotného programu též instalaci podporovaných prohlížečových doplňků a rozšíření.

   

Strana 7 z 16

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware