Příručky pro odstranění virů a spyware, návody na odinstalování

Reklama Wajam

Návod pro odstranění Wajam

Co je Wajam?

Wajam je sociální vyhledávač - jedná se o prohlížečový doplnšk, který ve výsledcích vyhledávání uvádí též další výsledky, relevantní ve vztahu ke sdíleným výsledům přátel na FaceBooku, Twitteru nebo Google+. Jedná se o užitečný a oblíbený plug-in, nicméně někteří počítačoví uživatelé uvádějí, že do jejich počítače nebyl nainstalován s předchozím souhlasem. Wajam tedy není malwarová ani virová infekce, jedná se o legimitní prohlížečový doplněk. Situace, díky nimž se tento plug-in do počítače bez předchozího souhlasu dostal mohou pramenit z následujícího - doplněk byl svázán s nějakým bezplatným softwarem, staženým z internetu, nebo jej na počítač nainstaloval jiný uživatel.

   
Windows Expert Console

Návod pro odstranění Windows Expert Console

Windows Expert Console je falešný antivirový program, vytvořený kybernetickými zločinci, šíření prostřednictvím falešných stahování a nebezpečných balíčků. Po úspěšném proniknutí tohoto škodlivého softwaru do počítače dojde ke změně záznamů v registrech operačního systému, díky čemuž se sám vždy spustí po zapnutí systému, dále k zablokování správce ploh a zablokování spuštění nainstalovaných programů. V některých případech dochází též k blokaci celé plochy. Předmětné změny záznamů v registrech jsou činěny proto, aby odstraňovací proces byl zkomplikován co možná nejvíce a též pro vyvolání dojmu napadení vysoce rizikovou malwarovou a virovou infekcí. Tento podvodný program byl vytvořen kybernetickými zločinci, kteří věří, že se nepozorní počítačoví uživatelé nechají jejich produktem oklamat a zakoupí licenční kód, díky kterému by čelili domnělým bezpečnostním hrozbám. Počítačoví uživatelé by si tak měli zejména uvědomit, že žádná z Windows Expert Console nalezených hrozeb se v pčítači nevyskytuje - jedná se tudíž o program podvodný.

   
Panel nástrojů Mindspark

Návod pro odstranění panelu nástrojů Mindspark

Co je Panel nástrojů Mindspark?

Mindspark je společnost, která vytváří různorodé panely nástrojů a rozšíření pro Internet Explorer, Google Chrome a Mozillu Firefox. Internetoví uživatelé si mohou tyto doplňky stáhnout z jejich internetových stránek, nicméně nejčastěji se k nim dostahnou spolu s bezplatným softwarem stáhnutým z internetu, nebo prostřednictvím klamavých reklamních panelů. mnozí internetoví uživatelé, že byl panel nástrojů Mindspark instalován k jejich internetovým prohlížečům bez předchozího souhlasu. Tato nevyžádaná instalace je nejčastěji způsobována díky stahovacím klientům, které inzerují stáhnutí prohlížečových doplňků v jednotlivých instalačních krocích. Panely nástrojů Mindspark jsou současně inzerovány na mnohých internetových stránkách a bannerech, které mají pomocí zvýrazněného tlačítka pro stažení předmětného rozšíření přimět internetového uživatele k instalaci do počítače, zatímco se uživatel mylně domnívá, že stahuje požadovaný bezplatný software.

   
Přesměrování Do-search.com

Návod pro odstranění přesměrování Do-Search.com

Co je Do-search.com?

Do-search.com je klamavá internetová stránka, podporovaná prohlížečovými přesměrovávači, které napadají internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome aMozilla Firefox) prostřednictvím stahování bezplatného software. Po úspěšné infiltraci tento adware změní uživatelské nastavení domovské stránky a výchozího vyhledávače na do-search.com. Tato stránka může být použita k provádění vyhledávání na internetu, nicméně by si počítačoví uživatelé měli uvědomit, že ýsledky vyhledávání jsou doslova přecpány sponzorovanými odkazy, které mohou odkazovat na další škodlivé a bezpečnost ohrožující stránky. Nadto tyto internetové stránky zobrazují klamavé reklamní panely, přičemž kliknutí na ně může vést v konečném důsledku až k virové nebo malwarové nákaze.

   
LocalMoxie Virus

Návod pro odstranění přesměrovávacího viru LocalMoxie

Co je LocalMoxie?

LocalMoxie je pochybná internetová stránka (Internetový vyhledávač), podporovaný prostřednictvím užívání bezplatně stahovaného softwaru. Přesměrovává internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome a Mozillu Firefox) a mění nastavení domovské stránky a výchozího vyhledávače na localmoxie.com. Nadto tento prohlížečový přesměrovávač instaluje současně několik pomocných objektů, díky kterým nelze změnu předmětného nastavení vrátit zpět. Nejčastějším zdrojem nákazy tímto adwarem jsou přitom internetové stránky nabízející bezplatné stahování softwaru, a to prostřednictvím služeb stahovacích klientů, které mají za účel přinést zisk za jinak bezplatně poskytované služby. Stahovací klienti jsou malé programy, které spravují staovací proces a které současně nabízí instalaci bezplatných prohlížečových doplňků, a které běžně způsobují nevyžádanou instalaci potenciálně nechtěných aplikací.

   
Govome Search Virus

Návod pro odstranění viru Govome

Co je Govome Search?

Govome vyhledávací virus je název popisující prohlížečový přesměrovávač, který se instaluje k internetovým prohlížečům (Internet Explorer, Google Chrome a Mozille Firefox) bez souhlasu uživatele a který způsobuje přesměrování na internetové stránky govome.com. Tato internetová stránka využívá klamavého internetového vyhledávače, který je přecpán sponzovoanými výsledky vyhledávání, kterou mohou vést k instalaci potenciálně nevyžádaných aplikací, ohrožení bezpečnosti nebo na jiné škodlivé internetové stránky. Nejčastěji se počítačový uživatelé setkávají s předmětným problémem přesměrování po stahování a instalování bezplatného software, neboť tvůrci přesměrovávače Govome pro jeho šíření využívají stahovací klienty pro stahování freeware z internetu.

   
Aartemis Virus

Návod pro odstranění viru Aartemis

Co je Aartemis?

Virus Aartemis je prohlížečový přesměrovávač který mění uživatelské nastavení internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox), a to jejich domovskou stránku a výchozí vyhledávač na aartemis.com Tento adware je šířen prostřednictvím klamavé marketingové strategie zvané svazování (bundling) - nejčastěji tak, že si počítačoví uživatelé instalují předmětný prohlížečový přesměrovávač bez svého souhlasu při instalaci bezplatně stáhnutého programu z internetu. Uživetelé by si proto měli uvědomit, že v současné době probíhá stahování bezplatných programů z internetových stránek prostřednictvým tzv. stahovacích klientů - malých programů, které stahovací proces vybraného software spravují. Stahovací klienti jsou v této souvislosti často využíváni právě k tomu, aby zavedly bezplatné prohlížečové doplňky.

   
Virus Omiga Plus

Návod pro odstranění viru Omiga Plus

Co je Omiga Plus?

Virus Omiga Plus je internetový přesměrovávač, který změní uživatelské nastavení internetového prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox), a to konkrétně změnou domovské stránky a výchozího vyhledávače na isearch_omiga-plus_com. Co činí tento adware obzvláště škodlivým je fakt, že mění též cíle zástupců programy, díky čemuž je zpětná změna domovské stránky nebo výchozího vyhledávače znemožněna. Nejčastějším důvodem infiltrace isearch_omiga-plus_com do počítače je stahování a instalace bezplatného softwaru. Při zpracovávání tohoto článku byl přesměrovávač šířen prostřednictvím stahovacích klientů v rámci instalace Omiga Plus softwaru - bezplatného programu pro správu ikon na ploše.

   
Přesměrování Dogpile

Návod pro odstranění přesměrování na Dogpile.com

Co je Dogpile?

Dogpile.com je internetový vyhledávač, který je užíván k zobrazovaní informací na internetu. Ačkoliv se jedná o regulérní internetovou stránku, tj. nejde o malwarovou nebo virovou infekci, v nedávné době mnoho internetových uživatelů uvedlo, že tato stránka se sama nastavila jako výchozí v internetových prohlížečích (Internet Explorer, Google Chrome nebo Mozilla Firefox) bez jejich souhlasu. Takováto změna nastavení prohlížeče je zpravidla způsobena potenciálně nevyžádanými aplikacemi, šířenými prostřednictvím stahovacích klientů pro stahování bezplatného softwaru. Při zpracování tohoto článku byla internetová stránka Dogpile.com klamě propagována prostřednictvím aplikace zvané Contactier a panelu nástrojů s názvem SearchTape.

   
Vir Search.us.com

Search.us.com Toolbar - jak zabránit přesměrování na start.search.us.com?

Co je Search.us.com?

Search.us.com je internetová stránka, sestávající z vyhledávacího řádku, která je odkazována pomocí search.us.com panelu nástrojů. Samo o sobě se o malwarovou nebo virovou infekci nejedná, nicméně jde o jeden z klamavých způsobů, jakým jsou ve většině případů internetoví uživatelé na tuto stránku bez jejich souhlasu přesměrovávání. Toto přesměrování je přitom přímým důsledkem instalace panelu nástrojů search.us.com, který změní domovskou stránku internetových prohlížečů (Internet Exploreru, Mozilly Firefox) a výchozí vyhledávač na search.us.com. Máte-li dojem, že jste předmětný panel nástrojů na svůj počítač neinstalovali a přesto se ve Vašem internetovém prohlížeči bez Vašeho souhlasu objevil, pravděpodobně byl svázán s některým z freewarových programů, bezplatně stažených z internetu.

   

Strana 13 z 16

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 Další > Konec >>
Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware