Příručky pro odstranění virů a spyware, návody na odinstalování

Websearch.searchguru.info Virus

Návod pro oddstranění viru websearch.searchguru.info

Co je Websearch.searchguru.info?

Websearch.searchguru.info je prohlížečový přesměrovávač, který napadá internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome, a Mozillu Firefox) prostřednictvím bezplatného stahování software. Po úspěšné instalaci tento adware změní nastavení prohlížečů a to konkrétně změnou domovské stránky a výchozího vyhledávače na websearch.searchguru.info; nadto nedovolí uživatelům provedené změny vrátit zpět, neboť tento postup je zablokován tzv. pomocným objektem "Search Assistant Websearch." Jakkoliv tvůrci tohoto prohlížečového doplňku tvrdí, že se jedná o užitečný nástroj, který má nabídnout uživateli ty nejlepší výsledky vyhledávání ze všech portálů, skutečnost je taková, že aplikace je zcela neužitečná a lze jí kategorizovat jako adware nebo potenciálně nevyžádanou aplikaci.

   
Zoom Downloader Virus

Návod pro odstranění Zoom Downloader

Co je Zoom Downloader?

Zoom Downloader je potenciálně nevyžádaná aplikace šířená prostřednictvím klamavé marketingové strategie zvané bundling, neboli svazování. Ve většině případů uživatelé nainstalují tento plugin do svého počítače bez jejich vědomí. Předmětný doplněk byl měl rychlovat stahování, zapamatovat si historii stahování napříč jednotlivými prohlížeči, chránit uživatele před nebezpečnými stránkami, atd., nicméně ve skutečnosti lze Zoom Downloader jako potenciálně nevyžádanou aplikaci nebo adware. Předmětný doplněk se instaluje na internetové prohlížeče (Internet Explorer a Mozilla Firefox) bez souhlasu uživatele, nadto nabízí instalaci dalšího adware v průběhu stahování souborů z internetu.

   
Přesměrování MaxWebSearch.com

Návor pro odstranění přesměrovávacího viru MaxWebSearch.com

Co je MaxWebSearch.com?

Internetové přesměrování na stránky maxwebsearch.com je způsobováno klamavými prohlížečovými přesměrovávači, které infiltrují do počítače prostřednictvím stahování bezplatného softwaru. Po úspěšném dokončení instalace tento adware změní nastavení internetového prohlížeče (Internet Exploreru, Google Chrome a Mozilly Firefox), a to konkrétně změní jejich domovské stránky a výchozí vyhledávač na maxwebsearch.com. Jakkoliv tyto stránky nabízejí vyhledávání, jeho výsledky jsou přeplněny pochybnými výsledky se sponzorovanými odkazy, které mohou v důsledku vést až k ohrožení počítače malwarem nebo viry - v této souvislosti se proto užívání předmětných stránek pro provádění internetového vyhledávání nedoporučuje. Nadto prohlížečový přesměrovávač maxwebsearch sleduje historii vyhledávání, způsob připojení k internetu, operační systém, IP adresy, geografickou lokaci, ISP a další údaje.

   
Spigot Virus

Návod pro odstranění viru Spigot

Co je Spigot?

Spigot virus je termín užívaný pro označení potenciálně nevyžádané aplikace z dílny Spigot Inc. Adware vytvořený touto společností se instaluje do počítače spolu s zebplatně staženým softwarem z internetu pomocí klamaté marketingové strategie zvané bundling (svazování). Internetoví uživatelé by si tak v tomto ohledu měli zejména uvědomit, že v současné době je většina stahování z takto zaměřených internetových stránek (jako např. download.com, soft32.com, softonic.com apod. )spravována tzv. stahovacími klienty, přičemž tyto malé programy jsou používány zejména za tím účelem, aby přinesli zisk i ze zdánlivě bezplatného poskytování stahovacích služeb, a to konkrétně podporou nabízených prohlížečových doplňků a pluginů. Při provádění našeho průzkumu stahovací klienti podporovaly zejména panel nástrojů Bling Toolbar od Spigot, Slick Savings, Domain Error Assistant, Ebay a Amazon Assistants.

   
Reklama Feven

Návod pro odstranění Feven

Co je Feven?

Feven je potenciálně nevyžádaná aplikace pocházejí z dílny Brightcircle Investments Limited. Tento prohlížečový doplněk je šířen prostřednictvím stahování bezplatného softwaru přes stahovací klienty a nejčastěji se instaluje na internetové prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome a Mozillu Firefox) bez souhlasu uživatele. Tvůrci tohoto rozšíření uvádějí, že uživatelům při online nakupování šetří jejich čas a peníze, jakkoliv tato funkce může být užitečná, Feven je třeba kategorizovat jako adware nebo potenciálně nevyžádanou aplikaci - a z tohoto důvodu se nedoporučuje jej užívat. Po úspěšném proniknutí do systému tento prohlížečový doplněk zobrazuje nevyžádanou reklamu, ať už jedná o kuponovou reklamu zobrazovanou při návštěvě konkrétních stránek s online nakupováním, Jollywallet kuponovou reklamu, vyskakující reklamu a Ads not by this site. Kliknutí na takovouto inzerci třetích stran přitom může vést k ohrožení bezpečnosti počítače či instalaci malware.

   
Přesměrování Search.whitesmoke.com

Návod pro odstranění přesměrovávacího viru Search.whitesmoke.com

Co je Search.whitesmoke.com?

Whitesmoke search přesměrovávací virus je termín označující prohlížečový přesměrovávač, který pronikne do internetových prohlížečů prostřednictvím pochybného stahování bezplatného softwaru pomocí stahovacích klientů, a následně změní nastavení předmětné prohlížeče, tj. zejména jeho domovské stránky a výchozího vyhledávače. Nejčastěji je tedy tento prohlížečový přesměrovávač instalován spolu s bezplatným softwarem, staženým z internetu, a to na základě falešné marketingové strategie zvané bundling (svazování). Internetoví uživatelé by si přitom v tomto ohledu měli uvědomit, že v současné době většina internetového stahování právě prostřednictvím stahovacíh klientů probíhá. Jedná se přitom o malé programy, které spravují průběh stahování freewaru a které jsou vytvářeny proto, aby svým tvůrcům dokázaly z bezplatného poskytnutí samotného softwaru finanční prospěch, a to právě díky společné instalaci podporovaného prohlížečového rozšíření nebo doplňku.

   
Outobox Virus

Návod pro odstranění viru OutoBox

Co je Outobox?

OutoBox je prohlížečový doplněk z dílny společnosti Super Web LLC, který slibuje zvýšit uživalskou ovladatelnost při prohlížení internetu, a to prostřednictvím umožnění vícerého vyhledávání a zobrazování hodnocení stránek. Jakkoliv je tato funkce užitečná či nikoliv, ve skutečnosti lze OutoBox charakterizovat jako potenciálně nevyžádanou aplikaci nebo adware. Společnost, která tento doplněk uvedla do oběhu již v minulosti vytvořila několik obdobných produktů se stejnou funkcionalitou, pouze pod různými jmény, aby se tak program dokázal vyhnout antivirové nebo antispywarové kontrole.

   
NationZoom.com Virus

Návod pro odstranění viru Nationzoom.com

Co je NationZoom.com?

Virus Nationzoom.com je potenciálně nevyžádaná aplikace, která mění uživatelské nastavení internetového prohlížeče (Internet Exploreru, Google Chrome nebo Mozilly Firefox), tj. jeho domovské stránky a výchozího vyhledávače na nationzoom.com. Tento prohlížečový přesměrovávač je šířen prostřednictvím klamavé reklamní strategie zvané bundling (tj. svazování). Nedávné výzkumy ukázaly, že předmětný adware, který mění nastavení internetového prohlížeče, je rovněž šířen prostřednictvím falešných stahování (aktualizace prohlížeče, javy nebo flash přehrávače). Tento adware je škodlivý současně díky faktu, že se instaluje společně s tzv. pomocnými objekty "Wsys Control", které uživatelům zpětnou změnu prohlížečových nastavení a nadto mění cíle zástupců instalovaných prohlížečů.

   
Virus Websearch.searchbomb.info

Návod pro odstranění viru Websearch.searchbomb.info

Co je Websearch.searchbomb.info?

Websearch.searchbomb.info je prohlížečový přesměrovávač, který se do počítače dostává spolu s bezplatným softwarem, staženým z internetu. Po úspěšném proniknutí tento adware změní nastavení internetových prohlížečů (Internet Exploreru, Google Chrome a Mozilly Firefox), a to změnou jejich domovské stránky a výchozího vyhledávače. Nadto uživatelé tyto změny nemohou opravit, resp. vrátit zpět, a to díky instalaci tzv. pomocných objektů, které tyto pokusy eliminují. Internetová stránka Websearch.searchbomb.info může být k prohlížení internetu použíta, nicméně příslušný vyhledávač je přeplněn sponzorovanými odkazy a pochybnými výsledky vyhledávání, které mohou v konečném důsledku vést až k malwarové nebo virové infekci.

   
Contenko.com Virus

Návod pro odstranění viru Contenko.com

Co je Contenko.com?

Contenko.com je klamavý internetový vyhledávač, podporovaný moha prohlížečovými přesměrovávači. Ve většině případů dochází k instalaci předmětných prohlížečových přesměrovávačů spolu s bezplatným softwarem, a to prostřednictvím tzv. klamavých stahovacích klientů.  Internetová stránka, odkazovaná přesměrovávači sice uživatelům nabízí možnost vyhledávání, nicméně výsledky vyhledávání jsou doslova přeplněny pochybnými odkazy, které v důsledku mohou vést k instalaci potenciálně nevyžádaných aplikací či dokonce malwaru do Vašeho počítače. V případě, že Vás internetový prohlížeč na stránky contenko.com přesměrovává, do Vašeho počítače proniknul adware.

   

Strana 12 z 16

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 Další > Konec >>
Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware