FacebookTwitterLinkedIn

Přesměrování na mysearch123.com

Známý též jako: Mysearch123.com prohlížeový pesmrováva
Stupe poškození: Stední

Jak odstranit přesměrování prohlížeče na mysearch123.com?

Co je to mysearch123.com?

Mysearch123.com je webová stránka propagovaná pomocí aplikace přesměrovávající internetového prohlížeče, která se šíří prostřednictvím klamavé marketingové strategie zvané svazování (angl. 'bundling'). Zmiňovaná aplikace je totiž zpravidla svázána s některým z volně dostupných softwarových a freewarových programů; v důsledku nepozorného stahování a instalace předmětného programu tak současně může dojít též k instalaci potenciálně nevyžádané aplikace, kterou je právě i zmiňovaný prohlížečový přesměrovávač. Po proniknutí do některého z oblíbených internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) tento následně změní jejich nastavení (výchozího vyhledávač, URL nové záložky, domovskou stránku), a to na stránky mysearch123.com. Současně dojde též k instalaci další, doplňkové aplikace zvané "pomocný objekt", jež má bránit zpětnému nastavení provedených změn. Při provádění našeho šetření přitom téměř každá internetová stránka nabízející stahování freewaru realizovala stahování a instalaci pomocí zvláštních programů ("správci stahování", "stahovací nástroje", "stahovací klienti", apod.). Předmětné aplikace sice slibují zlepšení rychlosti stahování, nicméně ve skutečnosti pouze mají uživatele zmást a přimět je k instalaci doplňkové aplikace. Faktickým cílem zmiňovaných stahovacích programů je tak pouze zvýšit návštěvnost jimi podporovaných internetových stránek, tj. přinést tak jejich tvůrcům kýžený zisk. V některých případech jsou přitom informace o instalaci doplňkového softwaru třetích stran skryty zcela.

Ačkoliv tvůrci předmětných aplikací slibují, že se jedná o plnohodnotné programy bez virů, tato tvrzení bývají pouze účelová. Programy třetích osob svázaná s bezplatným softwarem je totiž zpravidla třeba kategorizovat jako adware nebo malware. V tomto ohledu je vhodné podotknout, že značná část adwaru je koncipována tak, aby zobrazovala rušivou reklamu, zaznamenávala aktivitu na internetu nebo uživatele přesměrovávala na klamavé výsledky vyhledávání. Zobrazované reklamy (především bannerová, vyskakovací, kuponová, srovnávající ceny, intextová) zpravidla uživatele přesměrovávají na internetové stránky jako jsou online obchody, stránky nabízející online služby apod. Je nicméně možné, že může dojít k přesměrování i na škodlivé stránky s infikovaným obsahem - snadno tak může dojít k napadení počítačového systému vysoce rizikovou infekcí. Rovněž, i když to uživatele ani nemusí zaregistrovat, může docházet ke sledování jejich aktivity na internetu, tj. k zaznamenávání IP adres, navštívených stránek, vyhledávaných výrazech, zobrazených stránkách, cookies, uložených heslech, historii vyhledávání, cache, geografické poloze atp., jinými slovy o informacích, umožňujících osobní identifikaci uživatele. Shromážděné údaje přitom tvůrci těchto škodlivých aplikací sdílí s třetími osobami, kterými mohou být i kybernetičtí zločinci; v důsledku tak může dojít až k vážnému ohrožení či dokonce krádeži totožnosti. V této souvislosti se proto stránky mysearch123.com doporučuje jako vyhledávač ani jako domovskou stránku nepoužívat, neboť zobrazené výsledky mohou odkazovat na pochybné stránky a v tomto kontextu vést k výše uvedeným počítačovým infekcím.

prohlížečový přesměrovávač mysearch123.com

Jelikož je třeba webovou stránku mysearch123.com kategorizovat jako prohlížečový přesměrovávač, je možné jí připodobnit k dalším podobným stránkám svého druhu, tj. například k myinterestsxp.com, alawar.com, findwide.com, iminent.com - stránkám, které se navenek tváří jako legitimní a užitečné. Předmětný prohlížečový přesměrovávač přitom vychází z přesměrovávací infekce delta-homes.com - uživatelé uvádějí, že po odstranění přesměrování delta-homes je začal prohlížeč přesměrovávač na stránky mysearch123.com. Delta-homes.com si jsou s mysearch123.com podobné v tom, že obě mění cíle zástupců internetového prohlížeče přidáním URL "'hxxp://www.mysearch123.com/?type=hp&ts=1434016210..". Jak již bylo uvedeno výše, skutečným cílem této aplikace je přinést svým tvůrcům v důsledku shromažďování informací, zobrazování reklam a přesměrování prohlížeče kýžený zisk. Namísto slibované přidané hodnoty předmětné přesměrovávací aplikace pouze zpomalují výkon počítače/prohlížeče a mohou vést k napadení počítače různými infekcemi. Z tohoto důvodu byste nikdy neměli přijímat instalaci neznámého softwaru, jakkoliv se tváří důvěryhodně. V případě, že se s problémem nevyžádaného přesměrování na internetové stránky mysearch123.com již potýkáte, pro odstranění předmětné hrozby postupujte podle níže uvedených pokynů.

Jak se mysearch123.com nainstalovalo do mého počítače?

Jak již bylo zmiňováno výše, prohlížečové přesměrovávače se instalují zpravidla spolu s bezplatně stahovaným softwarem, existuje nicméně i řada z nich, která má dokonce vlastní internetové stránky, kde jsou nabízeny jako plnohodnotný software. Hlavním problémem přitom bývá nepozornost při stahování a následné instalaci aplikací - často pouze rychlým odkliknutím Dalšího kroku - tímto dochází k vystavení systému nebezpečným infekcím. Aplikace třetích stran totiž obvykle skrývají nastavení instalace "Pokročilé" nebo "Vlastní", v důsledku čehož tuto část mnoho uživatelů nevědomky přeskočí, což jen dokládá vysokou účinnost metody "svazování". Jinými slovy, stahovací programy a instalátory neinformují o instalaci objektů třetích osob, tj. většina uživatelů si tuto skutečnost sama ani neuvědomí.

Jak se instalaci potenciálně nevyžádaných aplikací vyhnout?

Je velmi důležité věnovat procesu stahování a instalaci bezplatně dostupného softwaru náležitou pozornost. Je-li to možné, vždy software stahujte z oficiálních internetových stránek jeho výrobce. V případě, kdy stahujete z internetových stránek nabízejících bezplatné stahování, ujistěte se, že jste si zvolili odkaz pro přímé stahování. Je-li vyžadováno využití správce stahování, před pokračováním dále si jednotlivý krok při stahování programu řádně pročtěte; vždy odmítejte nabídky na instalaci jakéhokoliv neznámého programu třetích osob. Obdobně přitom postupujte i při následné instalaci - každý program by měl být instalován v módu "Pokročilé" či "Vlastní" instalace, neboť jedině tak získáte informace o všech skutečně instalovaných položkách. Proces stahování a instalace bezplatného softwaru není radno uspěchat.

Rychlé menu:

Odstranění přesměrování na mysearch123.com:

Uživatelé Windows 10:

Přístup k Programům (odinstalovat) ve Windows 10

Klikněte pravým tlačítkem myši do levého dolního rohu obrazovky, v menu Rychlý přístup zvolte Ovládací panely. V otevřeném okně následně zvolte Programy a funkce.

Uživatelé Windows 7:

Přístup k Programy (odinstalovat) ve Windows 7

Klikněte na Start ("Windows logo" v levém dolním rohu plochy), zvolte Ovládací panely. Přejděte na Programy a klikněte na Odinstalovat program.

Uživatelé macOS (OSX):

Odinstalování aplikace v OSX (Mac)

Klikněte na Finder, na otevřené obrazovce zvolte Aplikace. Přetáhněte danou aplikaci ze složky Aplikace do Koše (v Docku), poté klikněte pravým tlačítkem na ikonu Koše a zvolte Vysypat koš .

Odinstalování prohlížečového přesměrovávače mysearch123.com prostřednictvím Ovládacích panelů

V okně odebíraných programů, vyhledejte všechny nedávno nainstalované potenciálně nevyžádané aplikace, zvolte je a klikněte na "Odinstalovat" nebo "Odebrat".

Po odinstalování potenciálně nevyžádaných programů, které způsobovaly přesměrovávání Vašeho prohlížeče na internetové stránky mysearch123.com, zkontrolujte, zda ve Vašem počítači nezůstaly ještě nějaké nevyžádané části. K provedené této kontroly můžete použít doporučovaný software pro odstranění malwaru.

▼ Stáhnout odstraňovač Mysearch123.com prohlížeový pesmrováva

Stažením kteréhokoliv softwaru ze seznamu na našich internetových stránkách souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami. Veškeré námi doporučované produkty byly podrobně testovány a schváleny našimi specialisty, jakožto jedny z nejlepších řešení pro odstraňování internetových hrozeb.

Odstranění domovské stránky a výchozího vyhledávače mysearch123.com z internetových prohlížečů:

Video zobrazující postup pro odstranění prohlížečových přesměrovávačů:

Internet Explorer logoOdstranění škodlivých doplňků z Internet Exploreru:

Odstranění doplňků mysearch123.com z Internet Exploreru:

Odstranění rozšíření mysearch123.com z Internet Exploreru

Klikněte na ikonu "Nástroje"Internet Explorer options icon(v pravém horním rohu) zvolte "Spravovat doplňky". Najděte všechna nedávno instalovaná podezřelá rozšíření a klikněte na "Odstranit".

Oprava cíle zástupce:

Odstranění cíle zástupce mysearch123.com z Internet Explorer krok 1

Předmětný prohlížečový přesměrovávač mění "Cíl" některých zástupců Internet Exploreru. Pro opravu - najděte zástupce programu Internet Explorer na ploše a klikněte na něj pravým tlačítkem. V otevřeném menu zvolte "Vlastnosti". V otevřeném okně najeďte do okna Cíl a vymažte text (hxxp://www.mysearch123.com/...) který je zadán po "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe".

Odstranění cíle zástupce mysearch123.com z Internet Explorer krok 2

Změna domovské stránky:

Odstranění domovské stránky mysearch123.com z Internet Exploreru

Klikněte na ikonu "Nástroje"Internet Explorer options icon(v pravém horním rohu) zvolte "Možnosti internetu", a v otevřeném okně odstraňte hxxp://www.mysearch123.com a zadejte adresu preferované domény, která se má po každém spuštění Internet Exploreru otevřít.

Změna výchozího vyhledávače:

Odstranění nastavení výchozího vyhledávače mysearch123.com z Internet Exploreru

Klikněte na ikonu "Nástroje"Internet Explorer options icon(v pravém horním rohu) zvolte "Spravovat doplňky". V otevřeném okně označte "Poskytovatele vyhledávání", nastavte na "Google", "Bing" nebo na jiný preferovaný vyhledávač, jakožto Váš výchozí a následně odstraňte "mysearch123".

Jiný způsob:

V případě, že problémy s odstraňováním přesměrování na mysearch123.com prohlížeový pesmrováva přetrvávají, obnovte nastavení prohlížeče Internet Explorer na výchozí.

Uživatelé Windows XP: Klikněte na Start, následně na Spusti, a v otevřením okně zadejte inetcpl.cpl. V nově zobrazeném okně přejděte do záložky Upřesnit a klikněte na Obnovit.

Obnovení výchozího nastavení Internet Exploreru ve Windows XP

Uživatelé Windows Vista a Windows 7: Klikněte na logo Windows, do vyhledávacího pole zadejte inetcpl.cpl a klikněte enter. V otevřeném okně přejděte do záložky Upřesnit a klikněte na Obnovit.

Obnovení výchozího nastavení Internet Exploreru ve Windows 7

Uživatelé Windows 8: Otevřete Internet Explorer a klikněte na ikonu ozubeného kola. Zvolte Možnosti internetu.

Obnovení výchozího nastavení Internet Exploreru ve Windows 8 - přístup

V otevřeném okně přejděte do záložky Upřesnit.

Obnovení výchozího nastavení Internet Exploreru ve Windows 8 - Záložka Pokročilého nastavení

Klikněte na tlačítko Obnovit.

Obnovení výchozího nastavení Internet Exploreru ve Windows 8 - klikněte na tlačítko Obnovit v Záložce Upřesnit

Volbu obnovy výchozího nastavení Internet Exploreru potvrďte kliknutím na tlačítko Obnovit.

Obnovení výchozího nastavení Internet Exploreru ve Windows 8 - potvrzení obnovení výchozího nastavení

Google Chrome logo Odstranění škodlivých rozšíření z Google Chrome:

Odstranění rozšíření mysearch123.com z Google Chrome:

Odstranění rozšíření mysearch123.com z Google Chrome

Klikněte v Chrome menu na ikonu řádkůGoogle Chrome options icon(v pravém horním rohu) zvolte "Nástroje" a klikněte na "Rozšíření" Najděte všechna nedávno nainstalovaná podezřelá rozšíření, zvolte je a přesuňte je do ikony odpadkového koše.

Oprava cíle zástupce v Google Chrome:

Odstranění cíle zástupce mysearch123.com z Google Chrome krok 1

Předmětný prohlížečový přesměrovávač mění "Cíl" některých zástupců Google Chrome. Pro opravu - najděte zástupce programu Google Chrome na ploše a klikněte na něj pravým tlačítkem. V otevřeném menu zvolte "Vlastnosti". V otevřeném okně najeďte do okna Cíl a vymažte text (hxxp://www.mysearch123.com/...), který je zadán po "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

Odstranění cíle zástupce mysearch123.com z Google Chrome krok 2

Změna domovské stránky:

Odstranění domovské stránky mysearch123.com z Google Chrome

Klikněte v Chrome menu na ikonu řádkůGoogle Chrome options icon(v pravém horním rohu) zvolte "Nastavení". V sekci "Při spuštění" klikněte na "nastavit stránky", najeďte myší nad hxxp://www.mysearch123.com a zaškrtněte X. Nyní již můžete přidat Vámi preferovanou internetovou adresu jako domovskou stránku.

Změna výchozího vyhledávače:

Odstranění nastavení výchozího vyhledávače mysearch123.com z Google Chrome

Pro změnu Vašeho výchozího vyhledávače v Google Chrome: Klikněte v Chrome menu na ikonu řádkůGoogle Chrome options icon(v pravém horním rohu) zvolte "Nastavení" a klikněte na "Spravovat vyhledávače...", odstraňte "mysearch123" a přidejte vyhledávač Vámi preferovaný.

Jiný způsob:

V případě, že problémy s odstraňováním přesměrování na mysearch123.com prohlížeový pesmrováva přetrvávají, obnovte výchozí nastavení prohlížeče Google Chrome. Klikněte v menu prohlížeče Chrome na ikonu Google Chrome options icon (v pravém horním rohu) a zvolte Nástroje. V rozbaleném menu následně vyberte Rozšíření. V otevřeném okně zvolte Nastavení (v levém rohu obrazovky). Přejděte dolu na konec okna a následně klikněte na odkaz Zobrazit rozšířená nastavení….

Obnovení výchozího nastavení Google Chrome - přístup k nastavení

Následně dole na obrazovce klikněte na tlačítko Reset nastavení.

Obnovení výchozího nastavení Google Chrome - přístup k nastavení

V otevřeném okně potvrďte svoji volbu obnovy výchozího nastavení Google Chrome kliknutím na tlačítko Resetovat.

RObnovení výchozího nastavení Google Chrome - potvrzení obnovy kliknutím na tlačítko Resetovat nastavení

Mozilla Firefox logoOdstranění škodlivých pluginů z Mozilla Firefox:

Odstranění mysearch123.com doplňků z Mozilla Firefox:

Odstranění rozšíření mysearch123.com z Mozilla Firefox

Klikněte ve Firefox menu na ikonu řádkyfirefox menu icon(v pravém horním rohu hlavního okna) zvolte "Doplňky". Klikněte na "Rozšíření" a odeberte všechny nedávno nainstalované podezřelé doplňky.

Oprava cíle zástupce v Mozille Firefox:

Odstranění cíle zástupce mysearch123.com z Mozilla Firefox krok 1

Tento prohlížečový přesměrovávač mění "Cíl" některých zástupců Mozille Firefox. Pro opravu - najděte zástupce programu Mozilla Firefox na ploše a klikněte na něj pravým tlačítkem. V otevřeném menu zvolte "Vlastnosti". V otevřeném okně najeďte do okna Cíl a vymažte text (hxxp://www.mysearch123.com/...) který je zadán po "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

Odstranění cíle zástupce mysearch123.com z Mozilla Firefox krok 2

Změna domovské stránky:

Odstranění domovské stránky mysearch123.com z Mozilla Firefox

Pro obnovu Vaší domovské stránky, klikněte ve Firefox menu na ikonu řádkyfirefox menu icon(v pravém horním rohu hlavního okna) a zvolte "Možnosti", v otevřeném okně smažte hxxp://www.mysearch123.com a zadejte preferovanou doménu.

Změna výchozího vyhledávače:

Removing mysearch123.com from Mozilla Firefox default search engine

V řádku pro zadávání URL, napište about:config a stiskněte Enter.

Klikněte na "Slibuji, budu opatrný!".

Ve vyhledávacím filtru nahoře zadejte: "mysearch123"

Klikněte pravým tlačítkem na nalezené výsledky a zvolte "Obnovit" pro změnu na výchozí nastavení.

Jiný způsob:

Uživatelé, kteří mají problémy s odstraněním přesměrování na mysearch123.com prohlížeový pesmrováva mohou obnovit nastavení prohlížeče Mozilla Firefox na výchozí.

Otevřete Mozilla Firefox, v pravém horním rohu okna klikněte na Firefox, firefox menu icon v otevřeném menu klikněte na ikonu Otevřít nabídku s nápovědou, firefox help menu

Obnovení výchozího nastavení Mozilla Firefox - přístup k nastavení

Zvolte Technické informace.

Obnovení výchozího nastavení Mozilla Firefox - přístup k nastavení

V otevřeném okně, klikněte na tlačítko the Obnovit aplikaci Firefox.

Obnovení výchozího nastavení Mozilla Firefox - Kliknutí na tlačítko Resetovat

V otevřením okně následně potvrďte svojí volbu obnovení výchozího nastavení Mozilla Firefox kliknutím na tlačítko Obnovit Firefox.

Obnovení výchozího nastavení Mozilla Firefox - potvrzení obnovy

safari browser logoOdstranění škodlivých rozšíření ze Safari:

Odstranění přesměrovávače ze safari krok 1 - přístup k nastavení

Ujistěte, že je Váš Safari prohlížeč aktivní a klikněte na Safari a zvolte Předvolby...

Odstranění přesměrovávače ze safari krok 2 - Odstranění rozšíření

V otevřeném okně Předvoleb přejděte do záložky Rozšíření. Zde vyhledejte veškerá podezřelá nedávno nainstalovaná rozšíření a odinstalujte je.

Odstranění přesměrovávače ze safari krok step 3 - změna domovské stránky

V otevřeném okně Předvoleb přejděte do záložky Obecné a ujistěte se, že uvedená internetová adresa koresponduje s URL Vámi preferované domovské stránky; v případě, že byla modifikována prohlížečovým přesměrovávačem - změňte ji.

Odstranění přesměrovávače ze safari krok 4 - změna výchozího internetového vyhledávače

V otevřeném okně Předvoleb přejděte do záložky Hledat a ujistěte se, že je zde zvolen Vámi preferovaný internetový vyhledávač.

Jiný způsob:

Ujistěte, že je Váš Safari prohlížeč aktivní a klikněte na Safari a následně v rozbalovacím menu vyberte možnost Smazat historii a data stránek...

obnovení safari krok 1

V otevřeném okně zvolte veškerá historie a klikněte na tlačítko Smazat historii.

obnovení safari krok 2

Shrnutí:

Shrnutí prohlížečový přesměrovávačProhlížečový přesměrovávač je druhem adwaru, který mění nastavení internetového prohlížeče tak, že upraví nastavení domovské stránky a výchozího vyhledávače na nevyžádanou internetovou stránku. Nejčastěji tento adware proniká do operačního systému prostřednictvím stahování bezplatného softwaru. V případě, že stahování programu probíhá prostřednictvím stahovacího klienta, ujistěte se, že jste zvolili možnost neinstalovat nabízené doplňkové panely nástrojů nebo aplikace měnící nastavení domovské stránky internetového prohlížeče nebo jeho vyhledávače. 

Pomoc při odstraňování:

V případě, že se při odstraňování mysearch123.com prohlížeový pesmrováva z Vašeho počítače vyskytnuly problémy, požádejte prosím o pomoc v našem fóru pro odstranění malware.

Přidejte komentář:

V případě, že máte o mysearch123.com prohlížeový pesmrováva nebo o jeho odstranění doplňující informace, podělte se prosím o svůj názor v sekci níže.

Zdroj: https://www.pcrisk.com/removal-guides/9088-mysearch123-com-redirect

▼ Přidat komentář

Naše příruky pro odstranění malwaru jsou zdarma. Chcete-li nás podpořit, můžete nám zaslat i drobný finanční příspěvek.

Instrukce pro odstranění v dalších jazycích
Odstranení Přesměrování na mysearch123.com resetováním prohlížece
Jak odinstalovat Přesměrování na mysearch123.com
QR kód
Mysearch123.com prohlížeový pesmrováva QR kód
Načtením tohoto QR kódu budete mít možnost snadného přístupu k odstranění Mysearch123.com prohlížeový pesmrováva reklam na Vašem mobilním zařízení.