FacebookTwitterLinkedIn

Windows Expert Console

Známý též jako: Windows Expert Console Falešný antivirus
Stupe poškození: Vysoké

Návod pro odstranění Windows Expert Console

Windows Expert Console je falešný antivirový program, vytvořený kybernetickými zločinci, šíření prostřednictvím falešných stahování a nebezpečných balíčků. Po úspěšném proniknutí tohoto škodlivého softwaru do počítače dojde ke změně záznamů v registrech operačního systému, díky čemuž se sám vždy spustí po zapnutí systému, dále k zablokování správce ploh a zablokování spuštění nainstalovaných programů. V některých případech dochází též k blokaci celé plochy. Předmětné změny záznamů v registrech jsou činěny proto, aby odstraňovací proces byl zkomplikován co možná nejvíce a též pro vyvolání dojmu napadení vysoce rizikovou malwarovou a virovou infekcí. Tento podvodný program byl vytvořen kybernetickými zločinci, kteří věří, že se nepozorní počítačoví uživatelé nechají jejich produktem oklamat a zakoupí licenční kód, díky kterému by čelili domnělým bezpečnostním hrozbám. Počítačoví uživatelé by si tak měli zejména uvědomit, že žádná z Windows Expert Console nalezených hrozeb se v pčítači nevyskytuje - jedná se tudíž o program podvodný.

Tento falešný antivirový program pochází z rodiny škodlivých bezpečnostních programů FakeVimes. Kybernetičtí zločinci, zodpovědní za tvorbu tohoto podvodného programu, usilovali o to, aby se výsledný produkt co nejvíce podobal výtvorům Microsoftu, nicméně počítačoví uživatelé by si měli uvědomit, že Microsoft disponuje pouze jediným antivirovým programem zvaným Microsoft Security Essentials - což je bezplatný legální antivirový program. V případě, že se Vám zobrazuje kontrola bezpečnostních infekcí Windows Expert Console, můžete si být jisti, že byl Váš počítač napaden falešným antivirovým softwarem, neklikejte na bezpečnostní zprávy a v žádném případě nezakupujte licenční kód - jedná se o podvod.

Windows Expert Console falešný antivirový program

Předcházející distribuované verze tohoto škodlivého programu jsou známy pod jmény Windows Maintenance Guard a Windows Active Defender. CKybernetičtí zločinci, zodpovědní za tvorbu těchto podvodných programů tak vyprodukovali již celkem přes 200 škodlivých nebezpečných programů s jinými jmény, avšak stejnou funkcionalitou. Počítačoví uživatelé by se měli v tomto ohledu zejména uvědomit, že zakoupení licenčního kódu Windows Expert Console se de facto rovná zasílání peněz, resp. poskynutí citlivých bankovních informací kybernetickým zločincům - přijde o peníze a nadto zůstané Váš počítač i nadále infikován. Měli byste proto vzít v potaz, že tento škodlivý program zobrazuje domnělé bezpečnostní infekce a provádí bezpečnostní kontroly jen z toho důvodu, aby počítačové uživatele náležitě vystrašil a dovedl je až k zakoupení licenčního kódu; jediným správným způsobem jak s tímto programem nakládat je tudíž jeho odstranění z Vašeho počítače.

Některé falešné bezpečnostní zprávy předmětného antivirového programu:

"Varování! Rozpoznáno nebezpečí virové infekce: Infikovaný soubor na FTP Serveru: C:\Windows\System32\dllcache\wmploc.dll"

"Varování! Rozpoznán pokus o krádež identity, IP: 58.82.12.124 Cíl: Hesla k internetovým stránkám"

"Rozpoznána aktivita zaznamenávačů stistků kláves" Systémové informace v ohrožení. Doporučeným postupem je aktivace ochrany Windows Expert Console a zpuštění plné kontroly systému.

Odstranění Windows Expert Console:

Před stažením softwaru pro odstranění tohoto škodlivého antivirového programu dokončete následující kroky:

1. Počkejte až škodlivý antivirový program dokončí svojí falešnou kontrolu bezpečnosti a klikněte na "Nastevení" (v horní části okna).

Přístup k Windows Expert Console nastavení

2. Zvolte "Umožnit nezabezpečené spuštění"

Windows Expert Console nezabezpečené spuštění

3. Po zvolení "Umožnit nezabezpečené spuštění" Windows Expert Console zavřete. Zobrazí se upozornění "Nnezabezpečené spuštění je nebezpečné pro Vaše data!". Klikněte na "OK".

Windows Expert Console potvrzení nezabezpečeného spuštění

4. Uživatelé Windows 7: Klikněte na logo Windows, v "Nalézt programy a soubory" zadejte "Command Prompt". V nově otevřeném listu klikněte pravým tlačítkem na záznam "Command Prompt" a zvolte "Spustit jako administrátor".

Uživatelé Windows XP: Klikněte na Start a dostaňte se do menu Příslušenství - Start > Všechny programy > Příslušenství. Zvolte Command Prompt.

Windows Expert Console ukončení procesu krok 1

5. V nově otevřeném okně (command prompt) zadejte: taskkill /IM guard* a stiskněte Enter.

Windows Expert Console ukončení procesu krok 2

6. Po ukončení procesu Windows Expert Console si stáhněte legální antispywarový software a odstraňte zcela tento škodlivý antivirový program z Vašeho počítače.

▼ Stáhnout odstraňovač Windows Expert Console Falešný antivirus

Stažením kteréhokoliv softwaru ze seznamu na našich internetových stránkách souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami. Veškeré námi doporučované produkty byly podrobně testovány a schváleny našimi specialisty, jakožto jedny z nejlepších řešení pro odstraňování internetových hrozeb.

Nemůžete-li odstraňovač spywaru stáhnout či spustit, vyzkoušejte opravu registrů (viz odkaz níže). Toto umožní provádění programů. Stáhněte soubor registryfix.reg, poklikejte na něj, klikněte ANO a následně OK.

Odstranění Windows Expert Console prostřednictvím Nouzového režimu s prací v síti:

Krok 1

Uživatelé Windows XP a Windows 7: Během restartování Vašeho počítače klikněte několikrát za sebou opakovaně na klávesu F8, dokud se Vám nezobrazí Windows menu, ve kterém vyberete ze seznamu Nouzový režim s prací v síti a kliknete na ENTER.

Spuštění Windows v Nouzovém režimu s prací v síti

Video zobrazující spuštění Windows 7 v "Nouzovém režimu s prací v síti":

Video zobrazující spuštění Windows XP v "Nouzovém režimu s prací v síti":

Krok 2

Odstraňte nastavení proxy z Internet Exploreru. Tento škodlivý antivirový program přidal zástupce připojení k internetu do nastavení připojení, díky čemuž se při připojení k internetu začaly objevovat chybové hlášky. Pro obnovu proxy nastavení: Otevřete Internet Explorer a klikněte na ikonku nástrojů. V otevřeném okně zvolte "Možnosti internetu".

Odstranění nastavení proxy z Internet Exploreru krok 1

V otevřeném okně zvolte záložku "Připojení".

Odstranění nastavení proxy z Internet Exploreru krok 2

Na záložce "Připojení", klikněte na "Nastavení LAN".

Odstranění nastavení proxy z Internet Exploreru krok 3

V případě, že je políčko "Použít pro LAN proxy server" zaškrtnué, odškrtněte jej a klikněte na OK.

Odstranění nastavení proxy z Internet Exploreru krok 4

Krok 3

Stáhněte si legální antispywarový software a odstraňte zcela tento škodlivý antivirový program z Vašeho počítače.

Krok 4

Po odstranění škodlivého antivirového program z Vašeho počítače obnovte hostitelské soubory. Tento krok přitom neopomíjejte, neboť Windows Expert Console předmětné hostitelské soubory změnil a může tak docházet k problémům s přesměrováním internetového prohlížení. 

Hostitelské soubory jsou využívány k přepisu názvů internetových stránek do IP adres. V případě, že tedy dojde ke změně hostitelského souboru, uživatelům se mohou zobrazovat nesprávné internetovíé stránky, i pokud zadali správnou URL adresu do vyhledávacího řádku. Pro vyřešení problému můžete použít nástroj Microsoft Fix It, který obnoví hostitelské soubory Windows na výchozí. Spusťte předmětný soubor a dále postupujte podle zobrazovaných pokynů. Odkaz pro stažení je uveden níže:


Po dokončení těchto kroků by Váš počítač měl být vyčištěn.

Další nástroje pro odstranění Windows Expert Console:

Shrnutí:

Falešné antivirové programy (známí též jako "škodlivé antivirové programy" nebo "scareware") jsou takové aplikace, které se snaží počítačové uživatele přimět k zaplacení neexistentních plných verzí programů, aby tak mohlo dojít k odstranění údajně nalezených bezpečnostních infekcí (ačkoliv je počítače ve skutečnosti čistý). Tyto škodlivé programy jsou vyvíjeny počítačovými zločinci, které je vyvíjí tak, aby vypadaly přesně jako legitimní a legální antivirové softwarové programy. Nejčastěji tyto škodlivé antivirové programy pronikají do počítače prostřednictvím vyskakovacích oken nebo upozornění, které se uivatelům zobrazují při prohlížení internetu a následným stažením do počítače. Dalším klamavou strategií pro šíření scarewaru jsou tzv. exploit kity, infikované emailové zprávy, online reklamní sítě, stahování souborů z cizích počítačů či dokonce přímé telefonáty uživatelům nabízející bezplatnou podporu.

Počítač, který byl falešným antivirovým programem infikován, může být současně napaden i jiným druhem malwaru, neboť falešné antivirové prgoramy bývají nezřídka doprovázeny též trojskými koni a exploit kity. Za zmínku v tomto ohledu stojí, že malware, který počítač zasáhnul, v operačním systému poškozeného uživatele zůstává bez ohledu na to, zda dojde či nedojde k zaplacení a pořízení údajné plné verze programu. Zde je níže uvedeno několik falešných bezpečnostních zpráv, užívaných při šíření antiviru windows expert console falešný antivirus:

Falešná vyskakovací zpráva užívaná při šíření falešného antivirového programu, příklad 1

Falešná vyskakovací zpráva užívaná při šíření falešného antivirového programu, příklad 2

Počítačoví uživatelé, kteří se s infekcí falešným bezpečnostním softwarem potýkají, by v žádném případě neměli zakupovat jeho "plnou" verzi, neboť zaplacením na licenční kód fakticky dochází pouze k odeslání peněz a bankovních údajů kyberzločincům. Uživatelé, kteří již čísla svých kreditních karet (případně jiné důvěrné informace) poskytnuli, by měli neprodleně kontaktovat vydavatele, resp. správce kreditní karty, tak aby nedošlo k jejímu zneužití, a informovat je o tom, že se stali obětí podvodného nákupu bezpečnostního softwaru. Níže je uveden snímek stránky, jež má přimět uživatele k zakoupení neexistující plné verze windows expert console falešný antivirus a jiných škodlivých antivirových programů:

Příklad internetové stránky sloužící k získání platebních informací

Pro ochranu počítače před windows expert console falešný antivirus a dalšími škodlivými antivirovými programy by měli uživatelé:

  • Mít operační systém a instalované programy vždy aktualizované.
  • Používat legitimní antivirové a antispywarové programy.
  • Být ostražití při klikání na odkazy na sociálních sítích a v emailových zprávách.
  • Nedůvěřovat vyskovacích zprávám, které uvádějí, že je počítač nakažen a nabízí Vám stažení bezpečnostního softwaru.

c falešným antivirovým programem:

  • Rušivá vyskakující bezpečnostní varování.
  • Upozornění na upgradování a pořízení placené verze programu pro odstranění údajně nalezeného malware.
  • Zpomalení výkonu počítače.
  • Zablokování aktualizací Windows.
  • Zablokovaný správce úloh.
  • Zablokované internetové prohlížeče nebo nemožnost navštívit internetové stránky prodejců legitimních antivirových programů.

V případě, že máte o windows expert console falešný antivirus nebo o jeho odstranění další informace, sdílejte prosím své poznatky níže v sekci komentáře.

Zdroj: https://www.pcrisk.com/removal-guides/7448-windows-expert-console

▼ Přidat komentář

Naše příruky pro odstranění malwaru jsou zdarma. Chcete-li nás podpořit, můžete nám zaslat i drobný finanční příspěvek.

Instrukce pro odstranění v dalších jazycích
QR kód
Windows Expert Console Falešný antivirus QR kód
Načtením tohoto QR kódu budete mít možnost snadného přístupu k odstranění Windows Expert Console Falešný antivirus reklam na Vašem mobilním zařízení.