FacebookTwitterLinkedIn

USA Cyber Crime Investigations Virus

Známý též jako: USA Cyber Crime Ransomware
Stupe poškození: Závažné

Návod pro odstranění viru USA Cyber Crime Investigations, Cyber Command of [název státu]

Upozornění USA Cyber Crime Investigations, Cyber Command of [název státu] "POZOR! Váš počítač byl z níže uvedených bezpečnostních důvodů zablokován", která zablokuje obrazovku počítače a vyžaduje pro odblokování zaplacení částky $300 (prostřednictvím MoneyPak nebo MoneyGram) z důvodu údajného porušení zákona je podvod. Toto upozornění není v žádném případě rozesíláno žádnými americkými orgány, neboť se jedná o tzv. ransomwarový virus z dílny kybernetických zločinců. Konkrétně tento virus pochází z rodiny zvané Urausy a cílí na počítačové uživatelé v USA, a to konkrétně v těchto státech: Kalifornii, Arizoně, Severní Karolíně, Ohiu, Pensylvánii, Jižním Texasu, Utahu, Marylandu, Washingtonu, Oregonu, New Yorku, New Jersey, Nevadě, Indianě, Hawaii, Georgii a Floridě. Toto cílení je možné díky skutečnosti, že ransomwarové viry dokážou rozpoznávat IP adresu počítačů, do nichž proniknou a následně předat tuto informaci kybernetickým zločincům, jež je podle potřeby upraví ve svých falešných varovných zprávách.

Počítačoví uživatelé by si měli v prvé řadě uvědomit, že žádná z organizací nebo úřadů nepoužívá varovných zpráv blokujících obrazovky pro údajné porušení zákona pro výběr pokut - z tohoto důvodu se tudíž jedná o podvod, jehož jediným účelem je vytáhnout z nic netušících uživatelů peníze, které budou putovat právě na účty kybernetických zločinců. Zpráva USA Cyber Crime Investigations, která pro odblokování obrazovky požaduje zaplacení pokuty je tak naprostý podvod, který lze pouze ignorovat, neposílat žádné peníze a správným způsobem jak s touto výstrahou zacházet je odstranit jí ze svého počítače.

USA Cyber Crime Investigations virus

USA Cyber Crime Investigations virus je zacílen na určité státy USA, jelikož jsou kybernetičtí zločinci schopni rozpoznat umístění daného PC, v důsledku čehož dojde k uzamčení počítače a zobrazení zprávy "Mandiant U.S.A Cyber Security". Nejčastěji jsou tyto ransomwarové viry šířeny prostřednictvím tzv. balíčků, které do počítačů pronikají zejména díky bezpečnostním zranitelnostem zastaralého software (Java, Flash, apod.), nejlepším způsobem, jak svůj počítač efektivně ochránit je udržovat používaný software vždy aktualizovaný a současně provádět kontroly originální verzí antivirového nebo antispywarového programu. Lze tedy konstatovat, že ransomwarový virus USA Cyber Crime Investigations je typický podvod, který zneužívá jmen státních úřadů, aby tak svému jednání a zobrazovanému varování dodal na důvěryhodnosti, která je navíc znásobena použitím 48 hodinového odpočítávání, po jehož uplynutí má dojít k zahájení trestního řízení. Jedná se o poměrně propracovaný trik, jak obelstít počítačové uživatele a přinutit je k zaplacení neexistující pokuty. Byl-li Váš počítač virem USA Cyber Crime Investigations zasažen, postupujte pro jeho odstranění podle následujících pokynů.

Falešné zprávy viru USA Cyber Crime Investigations:

USA Cyber Crime Investigations

Příkaz [název státu] (Arizona, Severní Karolína, Ohio, Pensylvánie, Jižní Texas, Utah, Maryland, Washington, Oregon, New York, New Jersey, Nevada, Indiana, Hawaii, Georgia, Florida nebo Kalifornie)

POZOR! Váš počítač byl z níže uvedených bezpečnostních důvodů zablokován" Jste obviněn z prohlížení/uchovávání a/nebo šíření zakázané pornografie (dětské pornografie/zoofilie/znásilnění apod). Porušili jste tímto Smlouvu o nešíření dětské pornografie. Tímto jste spáchali zločin podle čl. 161 trestního zákona Spojených států amerických.
Čl. 161 trestního zákona Spojených států amerických ukládá za předmětné porušení trest odnětí svobody ve výši 5 až 11 let.
Současně jste podezřen pro porušení "Autorského zákona" (stahování nelegální hudby, videa a jiného obsahu) a z užívání a/nebo šíření chráněného obsahu. Jste tudíž podezřen z porušení čl. 148 trestního zákona Spojených států amerických.
Čl. 148 trestního zákona Spojených států amerických ukládá za předmětné porušení trest odnětí svobody ve výši od 3 do 7 let nebo pokuty od 150 do 550 dolarů.

Neoprávněný zasah do vymezených informací národního významu a k údajům veřejnosti nepřístupným byl proveden z Vašeho počítače.

Neoprávněný přístup mohl být Vámi proveden vědomě nebo též bez Vašeho souhlasu za předpokladu, že byl Váš počítač zasažen malwarem. V důsledku předmětného jste tudíž podezřen - až do zahájení vyšetřování - z nedbalostního porušení čl. 215 trestního zákona Spojených států amerických.

Čl. 215 trestního zákona Spojených států amerických stanoví za porušení předmětného zákazu trest odnětí svobody ve výši od 5 do 8 let a/nebo pokutu až do výše 100.000 dolarů.
Současně, po prověření Vašeho počítače bylo zjištěno, že byl Váš počítač využit pro šíření spammových zpráv a pro získání dalšího nelegálního prospěchu, k čemuž mohlo dojít též bez Vašeho souhlasu za předpokladu, že byl Váš počítač zasažen malwarem. Spamming může být využit k zakázanému šíření dětské pornografie. Až do zahájení vyšetřování jste tudíž podezřen z nedbalostního porušení čl. 301 trestního zákona Spojených států amerických (O šíření spammových zpráv a malwaru).

Čl. 301 trestního zákona Spojených států amerických stanoví za porušení předmětného zákazu trest odnětí svobody ve výši do 5 let a pokutu až do výše 250.000 dolarů.
Vemte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje již byly indentifikovány a během následujících 96 hodin dojde k zahájení trestního stíhání podle shora uváděných článků. Případ již byl předán k soudu.
Nicméně, podle dodatku k trestnímu zákonu Spojených států amerických ze dne 9. října 2013 a podle Deklarace lidských práv může být Vámi učiněné jednání hodnoceno jako nedbalostní (v případě, že jste již dříve nebyl stíhán) v důsledku čehož proti Vám nebude vznesena obžaloba. Tato skutečnost ovšem závistí na zaplacení pokuty do státní finanční správě (ve smyslu iniciativ zaměřených na ochranu kyberprostoru).
Pokuta musí být zaplacena během 48 hodin od porušení právní povinnosti. Po uplynutí předmětné lhůty dojde bez dalšího ke shromáždění Vašich osobních údajů a údajů o Vašem nezákonném jednání a bude proti Vám zahájeno trestní stíhání. Pokuta je stanovena ve výši 300$, přičemž tuto lze uhradit prostřednictvím kuponů MoneyPak nebo MoneyGram xpress Packet.
Po zaslání předmětné pokuty na účet státní finanční správy bude Váš počítač během následujícíh 24 hodin odblokován. Během následujících 7 dnů jste dále povinen zahladit příslušná porušení zákonných ustanovení, provedených z Vašeho počítače. V opačném případě dojde k opětovné blokaci Vašeho počítače a bude proti Vám zaháheno trestní stíhání (bez možnosti zaplacení pokuty).

Vemte též na vědomí, že byste si měli uchovat zadaný 4 místný kód, uplatněný při platbě pokuty. Pokud dojde k zadání nesprávných údajů, nebo dojde k pokusu o zrušení kuponů po provedení transakce, kromě shora uvedených trestných činů tímto dojde též k porušení čl. 377 trestního zákona Spojených států amerických, s trestní sazbou od 1 do 3 let odnětí svobody, a bude proti Vám otevřeno trestní řízení. 

Odstranění viru USA Cyber Crime Investigations:

Krok 1

Uživatelé Windows XP a Windows 7: Během spuštění Vašeho počítače klikněte několikrát za sebou opakovaně na klávesu F8, dokud se Vám nezobrazí Windows menu, ve kterém vyberte ze seznamu Nouzový režim s prací v síti a stiskněte ENTER.

Nouzový režim s prací v síti

Video zobrazující spuštění Windows 7 v "Nouzovém režimu s prací v síti":

Uživatelé Windows 8: Najeďte na úvodní obrazovku Windows 8, zadejte Pokročilé, ve výsledcích vyhledávání zvolte Nastavení. Klikněte na Pokročilé možnosti spuštění, v otevřeném okně "Obecné nastavení počítače" zvolte Pokročilé spuštění. Klikněte na  tlačítko "Restartovat nyní". Váš počítač se nyní restartuje s menu Pokročilé možnosti spuštění. Klikněte na tlačítko "Řešení problémů" a poté klikněte na tlačítko "Pokročilé možnosti" Následně zvolte "Nastavení spuštění". Klikněte na tlačítko "Restartartovat". Váš počítač bude restartován s obrazovkou Nastavení spuštění. Stiskněte "5", spustí se Vám Nouzový režim s příkazovým řádkem.

Windows 8 v Nouzovém režimu s prací v síti

Video zobrazující spuštění Windows 8 v "Nouzovém režimu s prací v síti":

Krok 2

Přihlaste se k účtu, který byl ransomwarovým virem zasažen. Spusťte internetový prohlížeč a stáhněte si originální antispywarový program. Aktualizujte následně předmětný antispywarový software a spusťte úplnou kontrolu systému. Odstraňte všechny rozpoznané záznamy.

▼ Stáhnout odstraňovač USA Cyber Crime Ransomware

Stažením kteréhokoliv softwaru ze seznamu na našich internetových stránkách souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami. Veškeré námi doporučované produkty byly podrobně testovány a schváleny našimi specialisty, jakožto jedny z nejlepších řešení pro odstraňování internetových hrozeb.


Nebyli-li jste schopni Váš počítač v Nouzovém režimu s prací v síti, zkuste obnovu systému.

Video zobrazení odstranění ransomwarového viru prostřednictvím "Nouzového režimu s příkazovým řádkem" a "Obnovy systému":

1. Spusťte Váš počítač v Nouzovém režimu s příkazovým řádkem - Během spuštění Vašeho počítače klikněte několikrát za sebou opakovaně na klávesu F8, dokud se Vám nezobrazí Windows menu, ve kterém vyberte ze seznamu Nouzový režim s příkazovým řádkem a stiskněte ENTER.

Spuštění počítače v Nouzovém režimu s příkazovým řádkem

2. Po spuštění režimu příkazového řádku zadejte následující příkaz: cd restore a stiskněte ENTER.

Obnova systému prostřednictvím příkazového řádku a příkazu cd restore

3. Poté zadejte: rstrui.exe a stiskněte ENTER.

Obnova systému prostřednictvím příkazu rstrui.exe

4. V otevřem okně klikněte na "Další".

Obnova systémových souborů a nastavení

5. Zvolte některý z bodů pro obnovení a klikněte na "Další" (tímto dojde k obnově Vašeho systému k času a datu před zasažením Vašeho počítače ransomwarovým virem).

Zvolte bod pro obnovu

6. V otevřeném okně klikněte na "Ano".

Spuštění obnovy systému

7. Po obnově Vašeho počítače k dřívějšímu datu proveďte sken Vašeho počítače pomocí doporučovaného antispywarového software abyste odstranili veškeré zbývající soubory předmětného ransomwarového viru.

Nemůžete-li spustit Váš počítač v Nouzovém režimu s prací v síti (nebo s příkazovým řádkem) spusťte Váš počítač prostřednictvím záchranného disku. Některé varianty ransomwaru totiž blokují též nouzový režim, v důsledku čehož je jeho odstranění ještě o něco obtížnější. K tomuto postupu budete potřebovat v prvé řadě přístup k jinému počítači. Po odstranění ransomwarového viru z Vašeho počítače jej restartujte a následné proveďte kontrolu originálním antispywarovým softwarem, tak abyste odstranili veškeré zbývající soubory této bezpečnostní nákazy.

Další nástroje pro odstranění viru USA Cyber Crime Investigations:

Zdroj: https://www.pcrisk.com/removal-guides/7387-usa-cyber-crime-investigations-virus

▼ Přidat komentář

Naše příruky pro odstranění malwaru jsou zdarma. Chcete-li nás podpořit, můžete nám zaslat i drobný finanční příspěvek.

Instrukce pro odstranění v dalších jazycích
QR kód
USA Cyber Crime Ransomware QR kód
Načtením tohoto QR kódu budete mít možnost snadného přístupu k odstranění USA Cyber Crime Ransomware reklam na Vašem mobilním zařízení.