FacebookTwitterLinkedIn

Služba Kriminální Policie Virus

Známý též jako: Služba Kriminální Policie Ransomware
Stupe poškození: Závažné

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování "Váš osobní počítač je uzamčen" - jak odstranit tento ransomwarový virus?

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování message "VAROVÁNÍ! Váš osobní počítač je uzamčen z bezpečnostních důvodů z následujících důvodů" wkterá zablokuje obrazovku počítače a vyžaduje pro odblokování zaplacení částky 200 Kčprostřednictvím paysafecard nebo Ukash je třeba hodnotit jako podvod. Předmětnému upozornění v žádném případě nedůvěřujte, neboť nebylo zcela jistě zasláno žádným českým úřadem, ale jedná se o tzv. ransomwarový virus z dílny kybernetických zločinců. Toto klamavé upozornění využívá falešným obvinění z porušení zákona (sledování dětské pornografie, šíření chráněného obsahu apod), tak aby vyděsilo nic netušící uživatele a přimělo je k zaplacení neexistující pokuty. Zaslání požadované částky 200 Kč by se tak fakticky dalo přirovnat k zaslání peněž kybernetickým zločincům. Ransomwarové jsou obecně počítače infekce, které po úspěšném proniknutí do systému zablokují obrazovku a deaktivují všechny funkce Windows, které by mohly zobrazování této podvodné zprávy eliminovat.

Čeští počítačoví uživatelé by si v prvé řadě měli uvědomit, že Služba Kriminální Policie a Vyšetřování (Útvar pro Boj proti Kyberkriminality) ani žádný jiný orgán nepoužívá varovných zpráv blokujících obrazovky pro údajné porušení zákona pro výběr pokut. Tento ransomwarový virus pochází z rodiny zvané Urausy a je zacílen právě na počítačové uživatele v České republice. Program užívá pro vyvolání pocitu naléhavosti 48 hodinového odpočítávání, po jehož uplynutí má dojít k zahájení trestního řízení. Nadto dokáže virus rozpoznat antivirový program Vašeho počítače a následně zobrazí zprávu "Podporováno a chráněno [Název antiviru]". V případě, že se Vám zobrazuje zpráva, která má údajně pocházet od Služby Kriminální Policie, přičemž jste pro odblokování Vašeho počítače vyzvání k zaplacení pokuty, můžete si být jisti, že došlo k zásažení Vašeho počítače tzv. ransomwarem - v žádném případě tedy této zpráva nevěřte a neplaťte zmiňovanou pokutu - jedná se o naprostý podvod.

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování Virus

Služba Kriminální Policie je každopádně jen jedním z názvů útvaru a organizací, zneužívaným kybernetickými zločinci, kteří chtějí dodat blokovacím zprávám na počítači realističnosti. Kybernetičtí zločinci zodpovědní za vývoj ransomware z rodiny Urausy využívají informaci o IP počítače tak, aby dokázali své oběti lokalizovat a těmto následně falešné zprávy dle potřeby uzpůsobovat - například uživatelům z Austrálie se zobrazuje, že byla tato falešná zpráva místo Služby Kriminální Policie zaslána ACMA (a zpráva bude v této souvislosti přeložena do angličtiny). Nejčastějším způsobem šíření takovýchto bezpečnostních hrozeb jsou infikované emailové zprávy, podezřelé internetové stránky a automatická stahování. Pro ochranu Vašeho počítače by měli uživatelé v prvé řade používat pouze aktualizovaný operační systém s aktualizovaným softwarem. Pro odstranění viru Služba Kriminální Policie postupujte podle následující příručky pro odstranění.

Varování ransomwarového viru Služba Kriminální Policie, používaného k přinucení uživatelé k zaplacení falešné pokuty:

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování
Útvar pro Boj proti Kyberkriminality

VAROVÁNÍ! Váš osobní počítač je uzamčen z bezpečnostních důvodů z následujících důvodů:

Jste obviněn z prohlÍženiiskladování a/nebo distribuce pornografických materiálů zakázáno obsahu (dětská pornografie/Zvířeckost atd.). Že jste porušil Všeobecnou deklaraci o boji proti šíření dětské pornografie a obviněn z trestného činu podle článku 161 trestního zákoníku české republiky.
Článek 161 trestmho zákoníku české republiky stanoví jako trest odnětí svobody v trvání 5-11 roků. Také jste osoba podezřelá z porušení "zákon o autorském právu a právech souvisejících s právem" (stahování pirátské hudby, videa, bez licence software) a použití a/nebo šffení obsahu chráněného autorskými právy. Tím jste osoba podezřelá z porušení článku 148 trestmho zákoníku České republiky. Článek 148 trestmho zákoníku české republiky, mysl být trest pokuta 150 až 550 základních jednotek nebo odnětím svobody na dobu 3-7 roků. S vešeho počítače byl proveden neoprávněný přístup k omezenému přístupu veřejnosti k informacím a informacím národmho významu na internetu. Neautorizovaný přístup si můžete sjednat záměrně z sobeckých motivů nebo neoprávněným přístupem může dojit bez vašeho vědomí nebo souhlasu, jak váš osobní počítač může být napaden škodlivým softwarem. Proto, jste podezření, že zkoumat, neúmyslně porušení článku Z15 trestního zákoníku české republiky (dále jen "zákon neopatrní a nedbalé používání počítačů/PC"). Článek 215 trestního zákoníku stanoví pro českou republiku jako trest pokuty až do výše ČZK 2.000.000 českých korun a/nebo trest odnětí svobody na dobu 5-8 roky. Také v analýze informací uložených na vašem osobním počítači, bylo zjištěno, že z počítače na pravidelném základě je hromadné rozesláni nevyžádané pošty, si záměrně zařídil žoldáka motivy nebo osoby, které bez vašeho vědomi nebo souhlasu, jak váš počítač může být napaden škodlivým softwarem. Tyto poštovní šíří škodlivý software nebo zakázané pornografické materiály. Proto, jste účtovány vyšetřování neúmyslně porušení článku 301 trestního zákoníku české republiky (dále jen "zákon o boji proti šíření spamu a malware (viry)). Článek 301 trestního zákoníku české republiky stanoví sankci pokutu až do výše ČZK 5.000.000 českých korun a trest odnětí svobody až na 5 let. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje a Vaše poloha je identifikována a proti vám mohou být stíháni během 96 hodin porušení podle trestního zákona, jak je popsáno výše.Spis bude převeden k soudu. Nicméně, v souladu se změnami trestního zákoníku České republiky na 10 července 2013 a prohlášení o porušování lidských práv může Vaše považovat za neúmysIne (pokud takové porušení dopustil vámi poprvé), a nebudete stíhat. Tato podmínka může být spiněna zaplacením pokuty svého státu (na podporu projektů na ochranu kyberprostoru na internetu). Trest musí být vyplacena na vás do 48 hodin od porušení. Jakmile uplynutím 48 hodin po bude po dobu dalších 48 hodin se automaticky shromažďují úpiné informace o vás, a proti vám budou trestně utíkáni. Velikost vašeho pokuty je Č2K 2000 českých korun. Pokutu můžete platit poukázkami PaySafeCard nebo Ukash. Jakmile zaplatíte pokutu a peníze budou připsány na účet státu, váš počítač se odemkne během 24 hodin. Za to, že do 7 dnů od povinnosti odstranit veškeré porušování spojené s vaším osobním počítačem. Pokud porušení nejsou opraveny, bude počítač opět uzamkne proti vám budou utíkáni (nezaplacení pokuty). Vezměte prosím na vědomí, že musíte zadat platný voucher kódy, za ty peníze, když budete platit pokuty, a nikoli na pokladních dokladů představil v hotovosti po zaplacení. Zadáte-li nesprávný kód pokladnich dokladů nebo peněžních poukázek pokusy zruší po zaplacení kromě výše uvedených porušení budete obviněn z podvodu (článek 377 trestního zákoníku české republiky, je tento článek stanoví trest odnětí svobody na dobu od 1 do 3 let) proti vám budou trestně stíháni.

Odstranění viru Služba Kriminální Policie:

Krok 1

Uživatelé Windows XP a Windows 7: Během spuštění Vašeho počítače klikněte několikrát za sebou opakovaně na klávesu F8, dokud se Vám nezobrazí Windows menu, ve kterém vyberte ze seznamu Nouzový režim s prací v síti a stiskněte ENTER.

Nouzový režim s prací v síti

Video zobrazující spuštění Windows 7 v "Nouzovém režimu s prací v síti":

Uživatelé Windows 8: Najeďte na úvodní obrazovku Windows 8, zadejte Pokročilé, ve výsledcích vyhledávání zvolte Nastavení. Klikněte na Pokročilé možnosti spuštění, v otevřeném okně "Obecné nastavení počítače" zvolte Pokročilé spuštění. Klikněte na  tlačítko "Restartovat nyní". Váš počítač se nyní restartuje s menu Pokročilé možnosti spuštění. Klikněte na tlačítko "Řešení problémů" a poté klikněte na tlačítko "Pokročilé možnosti" Následně zvolte "Nastavení spuštění". Klikněte na tlačítko "Restartartovat". Váš počítač bude restartován s obrazovkou Nastavení spuštění. Stiskněte "5", spustí se Vám Nouzový režim s příkazovým řádkem.

Windows 8 Nouzový režim s prací v síti

Video zobrazující spuštění Windows 8 v "Nouzovém režimu s prací v síti":

Krok 2

LPřihlaste se k účtu, který byl ransomwarovým virem Služba Kriminální Policie zasažen. Spusťte internetový prohlížeč a stáhněte si originální antispywarový program. Aktualizujte následně předmětný antispywarový software a spusťte úplnou kontrolu systému. Odstraňte všechny rozpoznané záznamy.

▼ Stáhnout odstraňovač Služba Kriminální Policie Ransomware

Stažením kteréhokoliv softwaru ze seznamu na našich internetových stránkách souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami. Veškeré námi doporučované produkty byly podrobně testovány a schváleny našimi specialisty, jakožto jedny z nejlepších řešení pro odstraňování internetových hrozeb.

Nebyli-li jste schopni Váš počítač v Nouzovém režimu s prací v síti, zkuste obnovu systému.

Video zobrazení odstranění ransomwarového viru prostřednictvím "Nouzového režimu s příkazovým řádkem" a "Obnovy systému":

1. Spusťte Váš počítač v Nouzovém režimu s příkazovým řádkem - Během spuštění Vašeho počítače klikněte několikrát za sebou opakovaně na klávesu F8, dokud se Vám nezobrazí Windows menu, ve kterém vyberte ze seznamu Nouzový režim s příkazovým řádkem a stiskněte ENTER.

Boot your computer in Safe Mode with Command Prompt

2. Po spuštění režimu příkazového řádku zadejte následující příkaz: cd restore a stiskněte ENTER.

Obnova systému prostřednictvím příkazového řádku a příkazu cd restore

3. Poté zadejte: rstrui.exe a stiskněte ENTER.

Obnova systému prostřednictvím příkazu rstrui.exe

4. V otevřem okně klikněte na "Další".

Obnova systémových souborů a nastavení

5. Zvolte některý z bodů pro obnovení a klikněte na "Další" (tímto dojde k obnově Vašeho systému k času a datu před zasažením Vašeho počítače ransomwarovým virem).

Zvolte bod pro obnovu

Zvolte bod pro obnovu

6. V otevřeném okně klikněte na "Ano".

Spuštění obnovy systému

7. Po obnově Vašeho počítače k dřívějšímu datu proveďte sken Vašeho počítače pomocí doporučovaného antispywarového software abyste odstranili veškeré zbývající soubory ransomwarového viru Služba Kriminální Policie.

Další nástroje pro odstranění ransomwarového viru Služba Kriminální Policie:

Zdroj: https://www.pcrisk.com/removal-guides/7291-sluzba-kriminalni-policie-virus

▼ Přidat komentář

Naše příruky pro odstranění malwaru jsou zdarma. Chcete-li nás podpořit, můžete nám zaslat i drobný finanční příspěvek.

Instrukce pro odstranění v dalších jazycích
QR kód
Služba Kriminální Policie Ransomware QR kód
Načtením tohoto QR kódu budete mít možnost snadného přístupu k odstranění Služba Kriminální Policie Ransomware reklam na Vašem mobilním zařízení.