FacebookTwitterLinkedIn

Antimalware Proven Antivirus Protection

Známý též jako: Antimalware Falešný antivirus
Stupe poškození: Vysoké

Návod pro odstranění Antimalware "Proven Antivirus Protection"

Antimalware (Proven Antivirus Protection) je falešný antivirový program, pocházející z rodiny škodlivých bezpečnostních programů zvaných "WinWebSec". Tento program pronikne do operačního systému uživatele prostřednictvím balíčku, šířeného přes nebezpečné internetové stránky, stahování a napadené emailové zprávy. Tyto balíčky spoléhají na zranitelnost zastaralého softwaru, aby mohly infikovat počítač uživatele, přičemž po tomto napadení spustí falešný antivirový program Antimalware "Proven Antivirus Protection", který se následně snaží uživatele přinutit k zakoupení bezcenné plné verze programu. Tento škodlivý antivirový program je imitací skutečného antivirového softwaru - provádí zdánlivé bezpečnostní skeny počítače včetně zobrazování neexistujících bezpečnostních infekcí, tak aby uživatele dostatečně vystrašil a přesvědčil o tom, že je jeho počítač nakažen vysoce nebezpečným malwarem a viry.

Za účelem odstranění údajně nalezených bezpečnostních hrozeb Antimalware "Proven Antivirus Protection" vyžaduje zakoupení jeho plné verze. Počítačový uživatelé by však v žádném případě neměli tento program kupovat, neboť se jedná o naprostý podvod. Zakoupení programu se de facto rovná přímému zaslání peněz kybernetickým zločincům, nadto těmto zpřístupníte údaje o své kreditní kartě, což ve finále povede k dalšímu odcizování peněz z Vašeho bankovního účtu.

Snímek Antimalware "Proven Antivirus Protection" provádějícího falešnou bezpečnostní kontrolu:

Antimalware

Shora popsaná varianta škodlivého antivirového programu Antimalware "Proven Antivirus Protection" se nazývá Antivirus Security Pro. Kybernetiční zločinci, kteří jsou za takovéto nebezpečné programy zodpovědní doufají, že počítačoví uživatelé uvěří tvrzení, že byl jejich počítač nakažen vysoce riskantním malwarem a zakoupí si proto jejich program, aby se tak údajně nalezené hrozby zbavili. Ve skutečnosti se však jedná o hrozby neexistující, neboť jde o běžné programy operačního systému - falešná bezpečnostní kontrola spolu s falešnými bezpečnostními varováními tak mají obelstít počítačového uživatele a donutit jej k zakoupení absolutně zbytečného programu.

Snímek Antimalware "Proven Antivirus Protection" platební stránky:

Antimalware

Počítačoví uživatelé by v žádném případě neměli tento program kupovat - jde o naprostý podvod. Nejlepší ochranu počítače od takovýchto falešným programů je koupě řádného antivirového nebo antispywarového programu. Převážné množství škodlivých antivirových programů je šířeno prostřednictvím balíčků, které využívají nedokonalostí zastaralého softwaru, tak aby dokázaly proniknout do počítače; počítačoví uživatelé by proto měli instalované programy uchovávat v jejich nejaktuálnější verzi, neboť toto opatření může riziko nakažení operačního systému dramaticky snížit.

Snímek předmětného škodlivého programu, blokujícího internetové prohlížeče:

Antimalware

Falešné bezpečnostní zprávy, generované Antimalware "Proven Antivirus Protection":

Windows Bezpečnostní upozornění - Windows hlásí nakažení počítače. Pro ochranu před viry a jinými bezpečnostními hrozbami Vás ochrání antivirový software. Klikněte zde pro provedení kontroly Vašeho počítače. Váš systém může být nyní ohrožen.

Antimalwarové upozornění - Upozornění o nákaze, Váš počítač byl zasažen internetovým virem. Může se jednat o krádež hesel, trojského koně apod.

Spywarové upozornění - na Vašem počítače byly rozpoznány vážná ohrožení. Vaše soukromí a osobní údaje nemusí být bezpečné. Chcete očistit a ochránit Váš počítač?

Varování Internet Explorer - návštěva této internetové stránky může ohrozit Váš počítač! Jedná se pravděpodobnou přičinu školdlivých kódů ve Vašem počítači, podezřelou síťovou aktivitu či případně spuštěný aktivní spyware ve Vašem počítači. Jak dále postupovat: zakupte pro prohlížení internetu, kontrolu Vašeho počítače proti virům a malwaru, více informací.

Odstranění Antimalware "Proven Antivirus Protection":

Tento falešný antivirový program blokuje spuštění instalovaných programů, zabraňuje spuštění internetových prohlížečů (Internet Exploreru, Google Chrome a Mozilly Firefox) a znefunkčňuje Správce úloh. Pro odstranění tohoto programu skenujte Váš počítač z nezasaženého uživatelského účtu. Stáhněte si doporučovaný antispywarový software a následně spusťte úplnou konotrolu. V případě, že má Váš operační systém pouze jeden uživatelský účet, přihlaste se jako host a proveďte kontrolu odtud.

Uživatelé Windows 7:

Pro aktivaci hostujícího účtu: Klikněte na "Windows logo" (Tlačítko Start) a zvolte "Ovládací panely":

Odstranění Antimalware krok 1

V otevřeném okně klikněte na "Přidat nebo odebrat uživatelské účty" (v sekci "Uživatelské účty a Rodinná bezpečnost"):

Odstranění Antimalware krok 2

V otevřeném okně zvolte "Host" a klikněte na tlačítko "Zapnout":

Odstranění Antimalware krok 3

Restartujte Váš počítač a přihlaste se k nově aktivovanému "Hostujícímu účtu":

Odstranění Antimalware krok 5

Stáhněte si doporučovaný antispywarový software a spusťte plnou kontrolu systému. Po odebrání škodlivého antiviru Antimalware "Proven Antivirus Protection" restartujte Váš počítač a přihlaste se pomocí Vašeho běžného účtu. Nechcete-li aby se při každém spuštění počítače hostující účet zobrazoval, můžete jej deaktivovat, opět prostřednictvím Ovládacích panelů your, "Přidat nebo odebrat uživatelské účty" a volby "Hostující účet". V otevřeném okně klikněte na "Vypnout uživatelský účet".

Odstranění Antimalware krok 6

 

▼ Stáhnout odstraňovač Antimalware Falešný antivirus

Stažením kteréhokoliv softwaru ze seznamu na našich internetových stránkách souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami. Veškeré námi doporučované produkty byly podrobně testovány a schváleny našimi specialisty, jakožto jedny z nejlepších řešení pro odstraňování internetových hrozeb.

Uživatelé Windows XP mohou aktivovat hostující účet prostřednictvím Ovládacích panelů (Kliknutím na "Start" zvolením "Ovládací panely"), a následně kliknutím na "Uživatelské účty" V otevřeném okně klikněte na "Host" a zvolte "Zapnout hostující účet". Restartujte Váš počítače a přihlaste se k nově vytvořenému hostujícímu účtu. Pro odstranění Antimalware "Proven Antivirus Protection" z Vašeho počítače si následně stáhněte doporučovaný antispywarový software.

Uživatelé Windows 8 mohou k vytvoření a odstranění uživatelských účtů využít tuto příručku.

Nemůžete-li odstraňovač spustit, pokuste se stáhnout alternativní instalátor (přejmenovaný na iexplore.exe - většina falešných antivirových programů spuštění souborů s tímto jménem neblokuje)

JIný způsob stažení doporučovaného antispywarového programu:

Nemůžete-li se dostat do Vašeho internetového prohlížeče: Klikněte na Start a poté na Spustit. (Klikněte na logo Windows ve Windows 7 a Windows Vista)

Ve Windows XP, po otevření okna Spustit zadejte do řádku následující text:  www.pcrisk.com/download-spyware-remover a následně stiskněte ENTER. Ve Windows 7 a Windows Vista můžete napsat tento řádek přímo do vyhledávání a stisknout ENTER.

Odstraňovač stahování prostřednictím okna Spustit ve windows xpOdstraňovač stahování prostřednictvím okna Spustit ve Windows 7

Po stisknutí enteru, se Vám zobrazí oznámení o stahování doporučeného antispywarového software. Klikněte na Spustit a postupujte podle zobrazovaných instrukcí.

Další nástroje pro odstranění Antimalware "Proven Antivirus Protection":

Shrnutí:

Falešné antivirové programy (známí též jako "škodlivé antivirové programy" nebo "scareware") jsou takové aplikace, které se snaží počítačové uživatele přimět k zaplacení neexistentních plných verzí programů, aby tak mohlo dojít k odstranění údajně nalezených bezpečnostních infekcí (ačkoliv je počítače ve skutečnosti čistý). Tyto škodlivé programy jsou vyvíjeny počítačovými zločinci, které je vyvíjí tak, aby vypadaly přesně jako legitimní a legální antivirové softwarové programy. Nejčastěji tyto škodlivé antivirové programy pronikají do počítače prostřednictvím vyskakovacích oken nebo upozornění, které se uivatelům zobrazují při prohlížení internetu a následným stažením do počítače. Dalším klamavou strategií pro šíření scarewaru jsou tzv. exploit kity, infikované emailové zprávy, online reklamní sítě, stahování souborů z cizích počítačů či dokonce přímé telefonáty uživatelům nabízející bezplatnou podporu.

Počítač, který byl falešným antivirovým programem infikován, může být současně napaden i jiným druhem malwaru, neboť falešné antivirové prgoramy bývají nezřídka doprovázeny též trojskými koni a exploit kity. Za zmínku v tomto ohledu stojí, že malware, který počítač zasáhnul, v operačním systému poškozeného uživatele zůstává bez ohledu na to, zda dojde či nedojde k zaplacení a pořízení údajné plné verze programu. Zde je níže uvedeno několik falešných bezpečnostních zpráv, užívaných při šíření antiviru antimalware falešný antivirus:

Falešná vyskakovací zpráva užívaná při šíření falešného antivirového programu, příklad 1

Falešná vyskakovací zpráva užívaná při šíření falešného antivirového programu, příklad 2

Počítačoví uživatelé, kteří se s infekcí falešným bezpečnostním softwarem potýkají, by v žádném případě neměli zakupovat jeho "plnou" verzi, neboť zaplacením na licenční kód fakticky dochází pouze k odeslání peněz a bankovních údajů kyberzločincům. Uživatelé, kteří již čísla svých kreditních karet (případně jiné důvěrné informace) poskytnuli, by měli neprodleně kontaktovat vydavatele, resp. správce kreditní karty, tak aby nedošlo k jejímu zneužití, a informovat je o tom, že se stali obětí podvodného nákupu bezpečnostního softwaru. Níže je uveden snímek stránky, jež má přimět uživatele k zakoupení neexistující plné verze antimalware falešný antivirus a jiných škodlivých antivirových programů:

Příklad internetové stránky sloužící k získání platebních informací

Pro ochranu počítače před antimalware falešný antivirus a dalšími škodlivými antivirovými programy by měli uživatelé:

  • Mít operační systém a instalované programy vždy aktualizované.
  • Používat legitimní antivirové a antispywarové programy.
  • Být ostražití při klikání na odkazy na sociálních sítích a v emailových zprávách.
  • Nedůvěřovat vyskovacích zprávám, které uvádějí, že je počítač nakažen a nabízí Vám stažení bezpečnostního softwaru.

c falešným antivirovým programem:

  • Rušivá vyskakující bezpečnostní varování.
  • Upozornění na upgradování a pořízení placené verze programu pro odstranění údajně nalezeného malware.
  • Zpomalení výkonu počítače.
  • Zablokování aktualizací Windows.
  • Zablokovaný správce úloh.
  • Zablokované internetové prohlížeče nebo nemožnost navštívit internetové stránky prodejců legitimních antivirových programů.

V případě, že máte o antimalware falešný antivirus nebo o jeho odstranění další informace, sdílejte prosím své poznatky níže v sekci komentáře.

Zdroj: https://www.pcrisk.com/removal-guides/7375-antimalware-proven-antivirus-protection

▼ Přidat komentář

Naše příruky pro odstranění malwaru jsou zdarma. Chcete-li nás podpořit, můžete nám zaslat i drobný finanční příspěvek.

Instrukce pro odstranění v dalších jazycích
QR kód
Antimalware Falešný antivirus QR kód
Načtením tohoto QR kódu budete mít možnost snadného přístupu k odstranění Antimalware Falešný antivirus reklam na Vašem mobilním zařízení.