Příručky pro odstranění virů a spyware, návody na odinstalování

Reklamy Social2Search

Návod na odstranění Social2Search

Co je to Social2Search?

Social2Search se tváří jako legitimní aplikace, jež má údajně zlepšit uživatelské prohlížení internetu pomocí sdílení obsahu s přáteli. Jak sama uvádí "Social2Search Vám při Vašem vyhledávání ukáže, co sdíleli Vaši přátelé." Mnoho uživatelů se domnívá, že je tato funkce legitimní a užitečná, ve skutečnosti je nicméně třeba Social2Search klasifikovat jako potenciálně nevyžádaný program (PUP) a adware. Po skrytém proniknutí do systému bez souhlasu uživatele totiž následně Social2Search začne zobrazovat rušivou online reklamu a sledovat uživatelskou aktivitu na internetu.

   
Cerber Ransomware

Návod na odstranění ransomwaru Cerber

Co je to Cerber?

Cerber je malware ransomwarového typu, který napadá systém a zašifrovává soubory vybraného typu jako např. .jpg, .doc, .raw, .avi, apod. a k těmto souborům připojuje příponu .cerber. Po úspěšném proniknutí do počítače Cerber požaduje za odemčení zakódovaných souborů zaplacení výkupného, které musí být zaplaceno v časovém rámci sedmi dnů - v opačném případě dojde k jeho zdvojnásobení.

   
Locky Ransomware

Návod na odstranění ransomwaru Locky

Co je to Locky?

Locky je ransomwarový program šířený prostřednictvím infikovaných .doc souborů přiložených k emailovým zprávám. Každý takovýto dokument obsahuje šifrovaný text, který je zároveň makrem. V případě, kdy má uživatel ve Wordu povoleno spouštění maker, dojde ke stažení exe souboru (ransomwaru) a následně k zakódování souborů, resp. změně názvu souborů na 16 místnou alfanumerickou kombinaci a připojení přípony .locky (.zepto). V této souvislosti je proto prakticky nemožné původní soubory identifikovat. Zašifrované soubory jsou zakódovány pomocí algoritmů RSA-2048 a AES-1024, přičemž pro jejich odemčení je vyžadován zvláštní klíč (uložený na serverech kybernetických zločinců), přičemž za jeho získání je požadováno zaplacení výkupného.

   
DNS Unlocker Adware

Návod na odstranění DNS Unlocker

Co je to DNS Unlocker?

Aplikace DNS Unlocker má uživatelům údajně umožnit přístup na blokované internetové stránky, nicméně fakticky je třeba ji klasifikovat jakožto adware a potenciálně nevyžádané program (PUP). Pro její šíření přitom tvůrci využívají klamavé marketingové metody zvané svazování, tj. DNS Unlocker je časti přidružen k jiným zdarma dostupným aplikacím na stránkách pro bezplatné stahování programů. Mnoho uživatelů přitom při stahování a instalaci programů nevěnuje jednotlivým krokům dostatečnou pozornost - čehož dokáží kyberzločinci využít ku svému prospěchu. DNS Unlocker následně proniká do oblíbených internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) a generuje rušivou online reklmau. Adwarové aplikace (včetně DNS Unlocker) zobrazují reklamní sdělení pomocí virtuální vrstvy, na které je inzerován obsah třetích stran. K zobrazování reklamních sdělení dochází nezřídka i v otevírání vyskakovacích či nových záložek a oken. Reklamy zobrazované DNS Unlocker (banner, pop-up okna, video, kupovy, nabídky k instaci jiného softwaru) mohou vést až k vysoce rizikovým počítačovým infekcím a v tomto ohledu byste pro na neznámá či podezřelá reklamní sdělení neměli klikat.

   
Přesměrování na searchinterneat-a.akamaihd.net

Návod na odstranění přesměrování na searchinterneat-a.akamaihd.net

Co je to searchinterneat-a.akamaihd.net?

Jak uvádějí tvůrci stránek, searchinterneat-a.akamanaihd.net je internetová stránka, která má zlepšit internetové vyhledávání pomocí zobrazování relevantních výsledků vyhledávání. V tomto kontextu se proto stránka může jevit jako legitimní, nicméně je třeba mít na paměti, že searchinterneat-a.akamanaihd.net se do prohlížečů dostává zejména pomocí klamavé instalace softwaru a upravuje tak nastavení prohlížeče bez vědomého souhlasu uživatele. Po proniknutí do systému přitom navíc dochází ke sledování aktivity uživatele na internetu.

   
Přesměrování na search.yahoo.com

Návod na odstranění přesměrování na search.yahoo.com

Co je to search.yahoo.com?

Search.yahoo.com je oblíbená internetová stránka, používaná jako domovská stránka prohlížeče nebo jako výchozí internetový vyhledávač. V nedávné době se stala cílem internetových podvodníků a programů (především od společnosti Spigot Inc,) v důsledku čehož dochází k přesměrování na zmiňované stránky bez nutného souhlasu uživatele. Děje se tak přitom zejména pomocí klamavé marketingové strategie zvané jako "svazování", kdy při instalaci aplikace třetího subjektu do počítače dochází zároveň k instalaci dalšího nevyžádaného programu. Tímto způsobem jsou internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) zasaženy, bez toho, aniž by dal k jakékoliv změně uživatel svůj souhlas. Do úspěšném dokončení instalace prohlížeč následně změní URL nové záložky, domovskou stránku a výchozí vyhledávač na search.yahoo.com. Kromě toho další současně instalované aplikace, označované jako "pomocné objekty" znemožní možnost provedené změny vrátit zpět. Uvedená stránka je přitom svazována nejčastěji s aplikacemi dostupnými na stránkách s freewarovými programy.

   
CrossBrowser reklamy

Návod na odstranění CrossBrowser

Co je to CrossBrowse?

CrossBrowser je potenciálně nevyžádaný program (PUP) který nabízí k internetovým prohlížečem další doplňkové funkce. Jakkoliv se může CrossBrowser zdát být legitimní aplikací, ve skutečnosti se jedná o adware. Tvůrci CrossBrowser totiž pro jeho šíření využívají klamavé marketingové strategie zvané jako svazování (tj. prakticky se jedná o skrytí instalace dalších programů při instalaci hlavního vybraného programu), díky čemuž dochází k proniknutí do internetových prohlížečů bez nutného souhlasu uživatele. Po úspěšném proniknutí CrossBrowser zaznamenává internetovou aktivitu uživatele a generuje rušící reklamní sdělení.

   
Přesměrování na search.eshield.com

Návod na odstranění přesměrování na search.eshield.com

Co je to search.eshield.com?

eShield je škodlivý prohlížečový doplněk jež slibuje zvýšenou ochranu při prohlížení internetu. Do prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) se přitom dostává pomocí klamavé marketingové strategie zvané jako "svazování", tj. prostřednictvím skryté instalace spolu s jiným - uživatelem záměrně instalovaným a jím vybraným programem, tj. zpravidla bez jeho souhlasu. Po úspěšném proniknutí do systému tento následně změně domovskou stránku prohlížeče, URL nové záložky a výchozí vyhledávač na search.eshield.com. Kromě toho při instalaci search.eshield.com  dochází též k instalaci dalších "pomocných objektů", které následně brání navrácení programem provedených změn. search.eshield.com se dále šíří též pomocí klamavých instalátorů, které se snaží zmást uživatele a přimět je tak k nevědomé instalaci tohoto škodlivého softwaru.

   
Reklamy Cinema Plus

Návod na odstranění Cinema-Plus

Co je to Cinema-Plus?

Prohlížečový plug-in Cinema-Plus od Bright circle investments Ltd je aplikace slibující zlepšení prohlížení YouTube díky možnosti "vypnutí světel", tj. nastavení svitu na obrazovce při sledování online videí. Jakkoliv mohou někteří počítačoví uživatelé shledat tuto funkci jako užitečnou, ve skutečnosti je třeba Cinema-Plus kategorizovat jako adware nebo potenciálně nevyžádanou aplikaci, neboť do internetových prohlížečů (Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla Firefox) pronikání bez potřebného souhlasu uživatele, a to pomocí klamavé marketingové strategie zvané "svazování". K instalaci dochází přitom zejména při instalaci jiného, z internetu bezplatně staženého freewarového programu.

   
eFast_Browser reklamy

Návod na odstranění eFast Browser

Co je to eFast Browser?

Tvůrci eFast Browser uvádějí, že se jedná o legitimní prohlížeč vycházející z Chrome, který vylepšuje prohlížení internetu zobrazováním přesnějších výsledků, nabízením slevových kuponů a akcí dostupných na rozličných nákupních stránkách apod. Těmito falešnými sliby se snaží tvůrci programu navodit dojem, že je eFast Browser skutečnou plnohodnotnou aplikací. Je však třeba mít na zřeteli, že program způsobuje generování rušivé online reklamy a sleduje a zaznamenává aktivitu uživatele na internetu. Z těchto důvodů je proto třeba eFast Browser kategorizovat jako adware a jako potenciálně nevyžádanou aplikace, neboť k jejímu proniknutí do systému dochází zpravidla bez nutného souhlasu uživatele.

   

Strana 1 z 16

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware