FacebookTwitterLinkedIn

Manuální odstranění bezpečnostních hrozeb

Ukončení procesu Smazání záznamů v registrech Odregistrování DLL souborů Smazání souborů Zakázání programů po spuštění

Jak ukončit proces?

Co je to proces?

Procesem se rozumí právě spuštěný program. Vždy když spustíte program (pomocí .exe souboru), načte se do paměti počítače, v důsledku čehož si z Windows odčerpá určité množství zdrojů. Operační systém přitom zajišťuje, aby měl daný proces přidělen dostatečné množství CPU, paměti i dalších zdrojů. Při ukončení procesu se přitom tyto zdroje následně vrací zpět do Windows. Pro správu můžete využít Windows Správce úloh. Pro jeho spuštění klikněte na tlačítko “Start”, vyberte “Spustit”, zadejte “taskmgr” a následně klikněte na “OK”. Alternativně též můžete využít pro spuštění Správce úloh klávesové kombinace CTRL+ALT+DEL nebo CTRL+SHIFT+ESC.

1. Stliskněte tlačítko “Start”:

Jak ukončit proces krok 1

2. Napište “Spustit” a klikněte na ze seznamu zobrazený výsledek Spustit:

Jak ukončit proces krok 2

3. V otevřeném okně zadejte “taskmgr” a stiskněte OK. Pro spuštění Správce úloh rovněž můžete využít klávesových kombinací "CTRL+ALT+DEL" nebo "CTRL+SHIFT+ESC".

Jak ukončit proces krok 3

4. V otevřeném okně klikněte na "Více údajů":

Jak ukončit proces krok 4

5. Vyberte proces, který si přejete ukončit a klikněte na tlačítko "Ukončit úlohu":

Jak ukončit proces krok 5

Ukončení procesu Smazání záznamů v registrech Odregistrování DLL souborů Smazání souborů Zakázání programů po spuštění

Jak smazat záznamy v registrech?

Co jsou to registry?

Windows registry jsou hierarchické databáze, ve kterých jsou uchovávána konfigurační nastavení operačního systému Microsoft Windows. Obsahují nastavení jednotlivých komponentů operačního systému a stejně tak i na platformě spuštěných aplikací: jádra, ovládačů zařízení, SAM, uživatelského rozhraní či aplikací třetích osob, které registry využívají. Registry současně poskytují počítadla pro profilování výkonu systému. Při svém zavedení měly registry ve Windows 3.1 primárně za cíl uchovávat nastavení COM komponentů. Se zavedení Windows 95 a Windows NT byla jejich funkce rozšířena o "uklízení" nadbytečný INI souborů, které dříve sloužily k uchovávání konfiguračního nastavení Windows programů.

1. Stliskněte tlačítko “Start”:
Jak odstranit záznamy v registrech krok 1 - klikněte na start

2. Napište “Spustit” a klikněte na ze seznamu zobrazený výsledek Spustit:

Jak odstranit záznamy v registrech krok 2 - napište spustit

3. V otevřeném okně zadejte "regedit" a klikněte na OK.

Jak odstranit záznamy v registrech krok 3 - zadejte regedit

4. Pro vyhledání záznamů v registrech klikněte na "Úpravy" a vyberte "Najít..."

Jak odstranit záznamy v registrech krok 4 - vyhledejte záznamy v registrech

5. Pro exportování klikněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte "Exportovat". Tato funkce slouží pro zálohování záznamu.

Jak odstranit záznamy v registrech krok - exportujte záznamy v registrech

6. Pro smazání záznamu v registru, klikněte na tento pravým tlačítkm a klikněte na "Smazat".

Jak odstranit záznamy v registrech krok 6 - smažte nevyžádané záznamy v registrech

Ukončení procesu Smazání záznamů v registrech Odregistrování DLL souborů Smazání souborů Zakázání programů po spuštění

Jak odregistrovat DLL soubory?

Co je to DLL soubor?

Dynamic-link library (psáno též bez pomlčky), nebo zrkáceně jen DLL, je Microsoftem provedená implementace konceptu sdílených knihoven v operačních systémech Microsoft Windows a OS/2. Tyto knihovny obvykle mají příponu DLL, OCX (pro knihovny s ActiveX), nebo DRV (u starších systémových ovladačů). Formáty souborů jsou u DLL stejné jako u Windows EXE — což je, Portable Executable (PE) pro 32-bitové a 64-bitové Windows, a New Executable (NE) pro 16-bitové Windows. Stejně jako EXE, DLL může obsahovat kód, data a zdroje uskladněné v mnoha možných kombinacích. Pro odregistrování DLL souborů je možné postupovat podle následujících kroků.

1. Stiskněte tlačítko “Start”:

Jak odregistrovat DLL soubory krok 1 - klikněte na start
2. Napište “Spustit” a klikněte na ze seznamu zobrazený výsledek Spustit:

Jak odregistrovat DLL soubory krok 2 - zadejte Spustit

3. V otevřeném okně zadejte "cmd" a klikněte na OK.

Jak odregistrovat DLL soubory krok 3 - zadejte cmd

4. Pro změnu aktuálního adresáře zadejte “cd”, zmáčkněte mezerník, zadejte plnou cestu k DLL souboru a stiskněte enter. Pro zobrazení obsahu adresáře můžete využít příkazu “dir” a stisknout enter.

Jak odregistrovat DLL soubory krok 4

5. Zadejte “regsvr32 /u [NÁZEV_DLL]“ a stiskněte “Enter”.

Jak odregistrovat DLL soubory krok 5

Ukončení procesu Smazání záznamů v registrech Odregistrování DLL souborů Smazání souborů Zakázání programů po spuštění

Jak najít a smazat soubory?

Co je to soubor?

Počítačový soubor je souhrnem informací, nebo zdrojem pro ukládání informací, který je dostupný počítačovému programu a slouží mu jako úložiště. Soubor je v tomto ohledu trvalý v tom smyslu, že zůstává dostupný též pro ukončení daného programu. Počítačové soubory tak lze prakticky považovat za moderní obdobu papírových záznamů uchovávaných ve složkách a knihovnách, což je současně i v IT využívaný termín. Pro nalezení infikovaného souboru můžete postupovat podle níže uvedeného návodu:

1. Zobrazte si skryté soubory. Klikněte na Tento počítač a klikněte na šipku dolů.

Jak najít a smazat soubory krok 1 - zobrazení možností

2. V okně nastavení složky klikněte na Zobrazit a zaškrtněte Skryté soubory.

Jak najít a smazat soubory krok 2 - zobrazení skrytých souborů

3. Přejděte do složky Tento počítače, zvolte a zde zadejte název souboru, který si přejete vyhledat:

Jak najít a smazat soubory krok 3 - zadejte název souboru

4. Klikněte na soubor pravým tlačítkem a zvolte možnost "Smazat":

Jak najít a smazat soubory krok 4 -smazání nalezeného souboru

Ukončení procesu Smazání záznamů v registrech Odregistrování DLL souborů Smazání souborů Zakázání programů po spuštění

Jak zakázat programy po spuštění?

Software instalovaný do počítače se nezřídka zařazuje mezi ty programy, které se spustí samy ihned po zapnutí počítače. Každý z těchto programů přitom využívá určité množství paměti a zdrojů systému. Tohoto postupu (bez nutného souhlasu uživatele) přitom k dosažení svých škodlivých záměrů využívá též spyware a jiný škodlivý software.

1. Klikněte pravým myšítkem na Start a zvolte "Správce úloh":

Zakázání programů po spuštění krok 1 - spuštění správce úloh

2. Ve Správci úloh vyberte možnost "Po spuštění". Vyberte položku, jejíž spuštění si přejete po spuštění zablokovat a klikněte na "Zakázat":

Zakázání programů po spuštění 2 - vybrání nevyžádaného programu

Odstranění virů a malware

Tato stránka obsahuje informace, jak se malwarovým nebo virovým infekcím úspěšně vyhnout.

Odstranění malware